Stödtelefon

Spelvanor som förstör vardagen?

Stödsamtal på svenska kan bokas igen under augusti

Ifall du upplever att du inte kan kontrollera ditt spelande, kan du prata om problemet med en frivillig stödperson. Vi erbjuder penningspelare konfidentiella stödsamtal per telefon.

Personen som ringer upp dig har en utbildning inom Pelirajat’on frivilligverksamheten.

Vi ringer upp dig för att höra om din livssituation och gör ett gemensamt beslut om stödsamtalet. Därpå väljer vi dig en passlig stödperson som ringer upp dig.

Stödpersonen erbjuder dig 1-3 samtal.