Hyppää sisältöön

Lausunto arpajaislain muuttamisesta

Arpajaislaki

Sosiaalipedagogiikan säätiö toivoo, että arpajaislakia muutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:

Lain soveltamisala ja tarkoitus (1 §)
Rahapelien toteuttamisesta aiheutuvien haittojen seuranta, tutkimus ja ehkäisyn ja hoidon kehittäminen (52 §)
Suomessa rahapelihaittojen ehkäisy on rahapelipolitiikan pääasiallinen tavoite. Uuden peliyhtiön tulisi harjoittaa rahapelitoimintaa vastuullisesti siten, että rahapeleihin osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään sekä pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään.

Luonnoksen perusteluissa (s. 35) todetaan, että rahapelihaittojen ehkäisyyn varataan riittävät resurssit. Myös ehkäisevän päihdetyön laki velvoittaa rahapelihaittojen ehkäisyyn.

Arpajaislain ehdotusluonnoksessa ei kuitenkaan ole määritelty tarkemmin rahapelihaittojen ehkäisyyn varattavia resursseja eikä sitä, miten ja millaisin rakentein työ turvataan pidemmällä tähtäimellä.

Sosiaalipedagogiikan säätiö esittää, että

 • lain soveltamisala ja tarkoitus -pykälä muutetaan saman muotoiseksi yhtiön tehtävän kanssa
  (13c §)
 • laissa määritellään tarkemmin, millaiset resurssit rahapelihaittojen ehkäisyyn varataan
 • määrärahoilla katettaisiin jatkossa rahapelihaittojen ehkäisy, hoito ja tutkimus.

Rahapelien toimeenpanomuotojen määritelmät (3 §)
Arpajaislain ehdotusluonnos sisältää lukuisia uusia rahapelejä ja niiden toimeenpanomuotoja (mm. virtuaalipelit, erityisautomaatit, yhdistelmäpelit, erityinen pelisalo/-sivusto).

Erityisesti verkossa toimeenpantaviin rahapeleihin on todettu liittyvän tavanomaista enemmän riskejä ja siellä pelaavilla olevan muita enemmän ongelmia. On todennäköistä, että monipuolistuvan pelitarjonnan myötä myös markkinointi ja pelaamiseen kannustaminen lisääntyy. Tämä luo haasteita rahapelihaittojen ehkäisylle.

Luonnoksessa todetaan (s. 11), että kysynnän ja tarjonnan sekä rahapelien, pelitilanteiden ja riskipelaamisen sääntely ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi toimenpiteiksi ehkäistä haittoja.

Sosiaalipedagogiikan säätiö esittää, että kirjauksessa huomioitaisiin seuraavat seikat:

 • miten uusien rahapelien ja toimeenpanomuotojen riskejä arvioidaan ja haitallisuutta seurataan
 • miten uusien rahapelien enimmäismäärää säädettäessä pelien riskit ja haitallisuus huomioidaan
 • millaista tietoa kuluttajien on saatava pelien riskeistä
 • millaisia tietoa ja työvälineitä kuluttajille tarjotaan pelaamiseen hallintaan
 • miten kuluttaja voi rajata pelitiliitään pois haluamiaan pelejä
 • miten kuluttaja voi sulkea tai lopettaa pelitilinsä

Sosiaalipedagogiikan säätiö esittää, että tunnistautuneen pelaamisen astetta lisätään edelleen.

Rahapeliasioiden neuvottelukunta (42 a §)
Rahapeliasioiden neuvottelukunnan tehtäviä ehdotetaan muutettavaksi.

Sosiaalipedagogiikan säätiö esittää, että neuvottelukunnan tehtäviä ja kokoonpanoa mietittäessä otetaan huomioon rahapelipolitiikan päätavoite eli rahapelihaittojen ehkäisy ja neuvottelukuntaan valitaan myös pelihaittatyön asiantuntijoita.


Sosiaalipedagogiikan säätiön ja Pelirajat’on vertaisohjaaja-/kokemusasiantuntijayhteisön puolesta

Lassi Rajamäki
toiminnanjohtaja

Jari Hartikainen
Pelirajat’on-toiminnan päällikkö