Hyppää sisältöön

Nettirahapelaaminen tarvitsee vahvempaa kuluttajansuojaa

Muutostyö

On hyvä, että nettirahapelit kuuluvat kansallisen päätösvallan piiriin. Jäsenmaat ovat parhaita tahoja arvioimaan millä tavoin ne ratkaisevat omien rahapelimarkkinoittensa toiminnan. Mutta pelien haitallisia lieveilmiöitä torjumaan tarvitaan vahvaa eurooppalaista kuluttajansuojaa.

Nettipelaamisen eurooppalaiset ulottuvuudet olivat vahvasti esillä viime keväänä, kun parlamentti laati mietinnön nettipelaamisesta. Toimin varapuheenjohtajana sisämarkkinavaliokunnassa, jossa mietintöä käsiteltiin. Lisäksi vastasin mietintöneuvotteluista oman ryhmäni puolesta.

Neuvotteluissa vastakkain oli 27 kovin erilaista kansallista tulkintaa siitä, miten uhkapelejä tulisi säännellä. Mielipiteiden ääripäitä edustivat markkinoiden avaamista ajavat Malta ja Iso-Britannia sekä kansallisia monopoleja puolustavat maat kuten Suomi, Belgia ja Ranska.

Tällä hetkellä nettipelaaminen on jäsenvaltioiden toimivallan alla, koska se on Euroopan Unionin tuomioistuimessa katsottu toiminnaksi, jolla on erityisluonne siihen liittyvien terveyshaittojen ja riippuvuusriskin vuoksi. Eurooppalaiset kuluttajansuojanormit, jotka säätelevät sisämarkkinoiden toimintaa, eivät siis päde rajat ylittävään nettipelaamiseen.

Suomen lainsäädäntö varmistaa melko hyvän kuluttajansuojan uhkapelaajille: pakollinen tunnistautuminen luottokortilla pienentää rahanpesuriskiä tai monien pelitilien käyttöönottoa. Aukottoman tunnistautumisen avulla pystytään myös paremmin pitämään kiinni pelaamisen ikärajoista. Suomessa uhkapelaamisen mainontaa on myös rajoitettu etenkin nuorten osalta.

Nettipelaaminen ei kuitenkaan tunne maiden välisiä rajoja siinä määrin kuin huoltoaseman nurkan pajatsokone tai kasinon rulettipöytä. Suomalainen kuluttaja voi pelata ulkomaisten nettioperaattorien sivuilla, mutta takeita yhtä korkeasta kuluttajansuojasta ei ole. Netin rajatonta luonnetta kuvaa myös se, että Betfair ja muut yhtiöt mainostavat pelejään Suomessa näkyvillä taivaskanavilla usein melko vastuuttomalla ja taivaita lupailevalla tavalla.

Euroopan unionin rooli tuleekin siinä, että nettipelaajien kuluttajansuoja on varmistettu riippumatta siitä missä maassa tai minkä operaattorin pelejä hän pelaa. Se tarkoittaa sitä, että rekisteröitymismenettely on riittävän vahva ja aukoton. Samalla on tärkeää, että operaattorit eivät salli saman pelaajan pitää hallussaan enempää kuin yhden pelitilin. Vahvat rekisteröitymismenettelyt estävät myös alaikäisiä pääsemästä nettirahapelien pariin. Nettirahapeleihin sisältyy perinteisiä pelejä suurempi peliriippuvuuden riski. Tämän takia operaattoreita on velvoitettava myös yhtenäisiin toimiin esimerkiksi siten, että pelaaja ei voi siirtyä operaattorilta toiselle pelaamaan silloin kun hänen asettamansa tappio- tai aikaraja on täyttynyt.

Nettipelaamisen sääntely tulee jatkossakin pitää kansallisen päätösvallan alla, mutta hallitustenvälistä yhteistyötä on lisättävä kuluttajansuojan vahvistamiseksi rajat ylittävissä tapauksissa. Yhteistyöfoorumi on jo olemassa komission alaisuudessa, joten uutta elintä ei tarvitse lähteä perustamaan.

Sirpa Pietikäinen
Kirjoittaja on europarlaamentikko, aktiivinen toimija parlamentin yhteistyöryhmissä sekä kansalaisjärjestöissä esimerkiksi ympäristö-, sosiaali- ja terveys-, sekä naisten ja muiden perusoikeuksien kysymysten parissa.