Hyppää sisältöön

Päijät-hämäläinen näkökulma ongelmapelaamistyöhön

Muutostyö, Yleinen

Päijät-Hämeessä alkoi maaliskuussa 2013 THL:n rahoittamana aluepilotti, joka keskittyy ongelmapelaamistyön osaamisen lisäämiseen ja palvelurakenteeseen. Aluepilottia toteutetaan Sosiaalialan osaamiskeskus Versossa.

Päijät-Häme alueena on pyöreästi 200 000 ihmisen asuttama, monien kuntien kattama alue, jossa ongelmallinen rahapelaaminen on kansallisten kyselyjen mukaan maamme kärkiluokkaa. Tällaisessa ympäristössä alkoi verkostotyöhön vahvasti uskova moniammatillinen porukka miettimään erityisesti ongelmallisen rahapelaamisen ehkäisyyn ja korjaamiseen tähtäävää kehittämistyötä.

Viime aikoina julkisuudessakin on useissa kannanotoissa vaadittu ehkäisevään työhön panostamista. Muun muassa tänä keväänä EHYT:n teettämässä kyselyssä miltei kaikki 200 siihen osallistunutta johtajaa olivat sitä mieltä, että alkoholihaittojen ennalta ehkäisyyn pitäisi satsata nykyistä enemmän. Ja olen täysin vakuuttunut, että jos oltaisiin kysytty ongelmapelaamisesta, tulos olisi tismalleen sama. Miksi muuten tuossa kyselyssä ei kysytty ongelmapelaamisesta?

Yhtä kaikki – uskallan tässä tekstissä yleistää seuraavasti: riippuvuudet aiheuttavat niin inhimillistä kärsimystä, taloudellisia tappioita niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta sekä työurien lyhenemistä. Miksi meillä on varaa maksaa niin paljon ongelmapelaamisesta aiheutuvaa aineellista ja aineetonta kustannustaakkaa, kun asioita voitaisiin tehdä toisinkin? Ehkäisevällä työllä on tilaus.

Väitän päijät-hämäläisen ehkäisevän työn rakenteen ja mallin herättäneen laajaa kansallista kiinnostusta. Ja ONNEKSI tuohon rakenteeseen liittyy kiinteästi myös ongelmapelaamiseen liittyvä työ. Ensi syksyn Ehkäisevän työn päivät katsovat riippuvuuksia ”Neljän tuulen” tulokulmasta. Haluamme nostaa esiin, että päihde-, mielenterveys-, ongelmapelaamis- sekä perhe ja lähisuhdeväkivaltatyötä yhteen koordinoimalla ja kokonaisuuksia hoitamalla on asiakkaille tarjolla parempia palveluja. Tämä koskee niin korjaavaa, kriisivaiheen kuin ehkäisevää työtä sekä palvelurakennetta.

Olemme antaneet aluepilotissamme asiakkaille ja kokemusasiantuntijoille äänen ja haluamme yhteistyössä rakentaa palveluja niin, että ongelmapelaamiseen liittyvien palvelujen laatu paranee ja toiminta on tuloksellista. Tämä vaikuttaa siihen, että asiakkaat sekä heidän läheisensä saavat apua ja tukea oikea-aikaisesti kuin myös oikeassa paikassa. Tässä yhteistyössä Pelirajat’on on ollut vahva ja luotettava kumppani.

Toivomme, että yhteisillä ponnistuksilla, korjaamalla ja ehkäisemällä ongelmia tai ongelmien syvenemistä voidaan vaikuttaa sekä inhimillisen kärsimyksen vähentämiseen että taloudellisesti järkevien palvelujen tuottamiseen.

Helena Heinonen
Kirjoittaja on Päijät-Hämeen aluepilotin projektipäällikkö