Hyppää sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Sosped-säätiön Pelirajat’on kerää ja ylläpitää toimintansa edellyttämää rekisteriä, joka sisältää henkilötietoja.

Keräämme henkilötietoja, jotta voimme tarjota vertaistukea ja koulutusta, pitää yhteyttä vapaaehtoisiimme sekä tiedottaa toiminnasta sidosryhmäjäsenille.

Kunnioitamme ihmisten yksityisyyttä ja pidämme huolta siitä, että kerättyjä tietoja käsitellään ja säilytetään turvallisesti. Käytämme kerättyjä tietoja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty ja mihin on saatu suostumus.

Tässä selosteessa kuvaamme mahdollisimman avoimesti ja selkeästi

 • mitä henkilötietoja keräämme
 • mitä tarkoitusta varten niitä keräämme
 • miten niitä käsitellään ja säilytetään
 • mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja keneen voi tarvittaessa ottaa yhteyttä

Kyseessä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on laadittu 24.5.2017. Selostetta on päivitetty 27.9.2019. Selosteessa on otettu huomioon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

Verkkosivuihin liittyvän tietosuojaselosteen löydät Sosped säätiön sivuilta

1 Rekisterinpitäjä

Sosiaalipedagogiikan säätiö
Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Hartikainen
Pelirajat’on-toiminnan päällikkö
jari.hartikainen@sosped.fi, 044 777 6790

3 Rekisterin nimi

Pelirajat’on-toiminnan henkilörekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilörekisterin tarkoitus on

 • Pelirajat’on-toiminnan tarjoaman vertaistuen ja koulutusten järjestäminen
 • tilastotietojen sekä asiakaspalautteen kerääminen palveluiden kehittämiseksi ja markkinoimiseksi
 • yhteydenpito Pelirajat’on-toiminnan vapaaehtoisten ja sidosryhmäjäsenten kanssa

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyn henkilön suostumuksella ja rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa verkkosivuilla.

5 Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

Vertaisryhmiin ilmoittautuvat

 • Haluaako ilmoittautua pelaajien vai läheisten vertaisryhmään
 • Minkä kaupungin ryhmään ilmoittautuu
 • Nimi/nimimerkki, ikä (valinnainen), puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Lyhyt kuvaus odotuksista, elämäntilanteesta ja jaksamisesta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Onko osallistunut Pelirajat’on-ryhmään aikaisemmin
 • Mistä saanut tiedon Pelirajat’on-ryhmistä
 • Lupa lähettää a) tietoa Pelirajat’on-toiminnasta ja toimintaan liittyviä kyselyitä b) Pelirajat’on-uutiskirje (valinnainen) c) muistutus ryhmächateista (valinnainen)

Lisätietoa vertaisryhmistä

Vertaispuhelimeen soittoaikaa varaavat

 • Nimi/nimimerkki
 • Onko pelaaja vai läheinen
 • Sukupuoli, ikä (sopivan vertaisohjaajan löytämiseksi)
 • Puhelinnumero
 • Kaupunki (valinnainen, tilastointia varten)
 • Haluaako jutella toipuneen pelaajan vai pelaajan läheisen kanssa
 • Lyhyt kuvaus odotuksista, elämäntilanteesta ja jaksamisesta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Lupa lähettää a) Pelirajat’on-uutiskirje (valinnainen) b) muistutus ryhmächateista (valinnainen)
 • Sähköpostiosoite (valinnainen)

Listätietoa vertaispuhelimesta

Pelirajat’on-chatin kautta lomakkeen lähettävät

 • Sähköpostiosoite
 • Mistä kaipaat tietoa?

Lisätietoa Pelirajat’on-chatista

Ryhmächat-muistutuksen tilaavat

 • Onko kiinnostunut chateista pelaajille vai läheisille
 • Tilaako a) muistutuksen tulevista chateista b) Pelirajat’on-uutiskirjeen
 • Mitä aiheita toivoisi chateissa käsiteltävän?
 • Sähköpostiosoite

Lisätietoa ryhmächateista

Voimavarakurssille ilmoittautuvat

 • Milloin pidettävälle kurssille ilmoittautuu
 • Nimi, kaupunki, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikä
 • Ilmoittautuuko pelaajana vai läheisenäIlmoittautuuko pelaajana vai läheisenä
 • Toiveet ja odotukset (haluamallaan tarkkuudella)
  • Mitä odotat ja toivot voimavarakurssilta?
  • Millaista tietoa, tukea ja voimavaroja eniten tarvitset?
 • Pelaaja: Kokemus ongelmallisesta rahapelaamisesta (haluamallaan tarkkuudella)
  • Miten kauan olet pelannut ja millaisia rahapelejä?
  • Missä vaiheessa ja miten pelaaminen muuttui ongelmalliseksi?
  • Millaisia ongelmia ja haittoja ongelmallinen rahapelaaminen on tuonut elämääsi?
  • Millainen tilanne on tällä hetkellä pelaamisen suhteen?
  • Pelaatko edelleen vai oletko lopettanut? Jos olet lopettanut, miten se tapahtui?
  • Mikä on sinua auttanut? Millaista apua ja tukea olet hakenut ja saanut?
 • Läheinen: Kokemus ongelmallisesti pelaavan läheisenä (haluamallaan tarkkuudella)
  • Millainen suhde sinulla on pelaavaan läheiseesi?
  • Milloin ja miten läheisesi ongelmallinen rahapelaaminen tuli sinun tietoosi?
  • Millaisia ongelmia ja haittoja läheisesi rahapelaaminen on tuonut elämääsi?
  • Millainen suhde sinulla on pelaavaan läheiseesi tällä hetkellä?
  • Mikä on sinua auttanut? Millaista apua ja tukea olet hakenut ja saanut?
 • Lyhyt kuvaus elämäntilanteesta ja jaksamisesta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Mistä saanut tiedon Pelirajat’on-voimavarakurssista?
 • Lupa lähettää a) tietoa Pelirajat’on-toiminnasta ja toimintaan liittyviä kyselyitä b) Pelirajat’on-uutiskirje c) muistutuksen ryhmächateista

Lisätietoa voimavarakurssista

Vertaisohjaajan peruskoulutukseen ilmoittautuvat

 • Ilmoittautuuko pelaaja- vai läheisryhmän ohjaajaksi
 • Nimi, ikä, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite
 • Ajatuksia vertaisohjaajan tehtävästä (haluamallaan tarkkuudella)
  • Miksi haluat kouluttautua vertaisryhmän ohjaajaksi? Miksi olet sopiva ohjaamaan vertaisryhmää?
  • Millainen on mielestäsi hyvä vertaisohjaaja?
  • Mitä odotat vertaisohjaajan peruskoulutukselta?
 • Pelaaja: Kokemus ongelmallisesta rahapelaamisesta (kertoa haluamallaan tarkkuudella)
  • Miten kauan pelasit ja millaisia rahapelejä? Missä vaiheessa ja miten pelaaminen muuttui ongelmalliseksi?
  • Milloin ja miten lopetit ongelmallisen pelaamisen? Mikä sai sinut lopettamaan?
  • Kauanko sinulle on kertynyt pelaamatonta aikaa?
  • Millaisia ongelmia ja haittoja ongelmallinen pelaaminen on tuonut elämääsi?
  • Mikä on sinua auttanut? Millaista apua ja tukea olet hakenut ja saanut?
  • Miten suhtaudut rahapelaamiseen nykyisin? Miten jaksat ja voit tällä hetkellä?
 • Läheinen: Kokemus ongelmallisesti pelaavan läheisenä (haluamallaan tarkkuudella)
  • Millainen suhde sinulla on pelaavaan läheiseesi?
  • Milloin ja miten läheisesi ongelmallinen rahapelaaminen tuli sinun tietoosi?
  • Millaisia ongelmia ja haittoja läheisesi rahapelaaminen on tuonut elämääsi?
  • Mikä on sinua auttanut? Millaista apua ja tukea olet hakenut ja saanut?
  • Millainen suhde sinulla on pelaavaan läheiseesi tällä hetkellä? Miten itse jaksat ja voit tällä hetkellä?
 • Lyhyt kuvaus elämäntilanteesta ja jaksamisesta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Lyhyt kuvaus muusta osaamisesta ja kokemuksesta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Mistä saanut tiedon koulutuksesta
 • Lupa lähettää tietoa Pelirajat’on-toiminnasta ja toimintaan liittyviä kyselyitä
 • Lupa lähettää Pelirajat’on-uutiskirje

Lisätietoa vertaisohjaajan peruskoulutuksesta

Pelirajat’on-toiminnan vapaaehtoiset

 • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Käydyt koulutukset
 • Onko aktiivinen/tauolla/lopettanut
 • Missä toiminnassa ollut mukana

Lisätietoa vapaaehtoisena toimimisesta

Sidosryhmäjäsenten yhteystietolista

 • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, paikkakunta, työnimike, organisaatio

Pelirajat’on-uutiskirje

 •  Sähköpostiosoite

Lisätietoa Pelirajat’on-uutiskirjeestä

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Muita säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä ei käytetä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa.

Vertaisryhmiin ilmoittautuneiden tiedot (etunimi, puhelinnumero, kuvaus odotuksista ja elämäntilanteesta) toimitetaan sähköpostitse ko. kaupungin ryhmän vapaaehtoiselle vertaisohjaajalle, joka on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen.

Henkilötietoja ei luovuta henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä ei itse kohdista asiakkaille markkinointia ilman asiakkaan lupaa.

Henkilötietoja voidaan siirtää muualle, mikäli rekisterin ylläpitämiseen valittu palveluntarjoaja vaihtuu.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojaaminen ja tietoturva

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa, tietoturvallisessa pilvipalvelussa. Rekisteritiedoista ei muodosteta manuaalisia (paperisia tms.) aineistoja.

Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan palveluntarjoajan suojauksien lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka vaihtuvat säännöllisesti.

Ainoastaan Pelirajat’on-toiminnan työntekijöillä on käyttöoikeus ja pääsy rekisteriin. Käyttöoikeus poistetaan työsuhteen päättyessä.

10 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti tallentamispäivästä kaksi kalenterivuotta, jonka jälkeen ne poistetaan. Jäljelle jäävät vain tilastotiedot, joista rekisteröityä ei voida tunnistaa.

Vapaaehtoiset vertaisohjaajat poistavat vertaisryhmiin ilmoittautuneiden tiedot itseltään ryhmän päätyttyä.

Pelirajat’on-toiminnan vapaaehtoisten tietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö on toiminnassa mukana.

Sidosryhmäjäsenten tietoja säilytetään toistaiseksi, ellei henkilö itse pyydä niitä poistettavaksi.

Pelirajat’on-uutiskirjeen tilanneiden tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö peruuttaa uutiskirjeen tilauksen.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja vaatia virheellisen tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn tulee esittää pyynnöt sähköpostitse rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaiseen osoitteeseen. Kerro pyynnön yhteydessä:

 1. Nimi
 2. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 3. Onko kyseessä
  • tietojen tarkastaminen, oikaiseminen tai poistaminen
  • suostumuksen peruuttaminen tai muuttaminen
  • tietojen käsittelyn vastustaminen tai käsittelyn rajoittaminen
 4. Onko kyseessä
  • Vertaistuen palvelu (vertaisryhmä, voimavarakurssi, Pelirajat’on-chat, vertaisohjaajan peruskoulutus)
  • Vapaaehtoisten yhteystietolista
  • Sidosryhmien yhteystietolista

12 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

13 Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä selostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Selosteen päiväys ilmoitetaan johdannossa. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.