fbpx Hyppää sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Sosped-säätiön Pelirajaton kerää ja ylläpitää toimintansa edellyttämää rekisteriä, joka sisältää henkilötietoja.

Keräämme henkilötietoja, jotta voimme tarjota vertaistukea ja koulutusta, pitää yhteyttä vapaaehtoisiimme sekä tiedottaa toiminnasta sidosryhmäjäsenille.

Kunnioitamme ihmisten yksityisyyttä ja pidämme huolta siitä, että kerättyjä tietoja käsitellään ja säilytetään turvallisesti. Käytämme kerättyjä tietoja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty ja mihin on saatu suostumus.

Tässä selosteessa kuvaamme mahdollisimman avoimesti ja selkeästi

 • mitä henkilötietoja keräämme
 • mitä tarkoitusta varten niitä keräämme
 • miten niitä käsitellään ja säilytetään
 • mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja keneen voi tarvittaessa ottaa yhteyttä

Kyseessä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on laadittu 24.5.2017. Selostetta on päivitetty 26.1.2024. Selosteessa on otettu huomioon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

Verkkosivuihin liittyvän tietosuojaselosteen löydät Sosped-säätiön sivuilta.

1. Rekisterinpitäjä

Sosiaalipedagogiikan säätiö
Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Hartikainen
Pelirajaton-toiminnan päällikkö
jari.hartikainen@sosped.fi | 044 777 6790

3. Rekisterin nimi

Pelirajaton-toiminnan henkilörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilörekisterin tarkoitus on

 • Pelirajaton-toiminnan tarjoaman vertaistuen ja koulutusten järjestäminen
 • tilastotietojen sekä asiakaspalautteen kerääminen palveluiden kehittämiseksi ja markkinoimiseksi
 • yhteydenpito Pelirajaton-toiminnan vapaaehtoisten ja sidosryhmäjäsenten kanssa

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyn henkilön suostumuksella ja rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa verkkosivuilla.

5. Evästeet (Cookies)

Sivustomme käyttää evästeitä, mutta niiden perusteella ei voida päätellä henkilötietoja. Tietoja voidaan käyttää verkkopalvelun kehittämistä, kävijämittaus- ja tutkimustarkoituksiin (Google Analytics) tai markkinointitarkoituksiin Facebook-pikselin avulla.

Analytiikka: Google Analytics 

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. 

Mainonta- ja kohdistusevästeet: Facebook-pikseli

Sivustolla käytetään Facebook-pikseliä, joka tarkoittaa käytännössä sivuilla olevaa koodinpätkää, jonka avulla voidaan toteuttaa verkkosivuston uudelleenmarkkinointia Facebookissa tai Instagramissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen toiminnasta kiinnostuneille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä, vaan kävijät pysyvät anonyymeinä verkkopalvelun tuottajalle. Facebook-pikselistä voi kieltäytyä valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta.

Evästeasetukset

Jos haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta. Jos haluat muuttaa tekemääsi päätöstä, se onnistuu täältä:

Muokkaa evästeasetuksia

6. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

Vertaistukiryhmiin ilmoittautuvat

 • Haluaako ilmoittautua pelaajien vai läheisten vertaisryhmään
 • Mihin ryhmään ilmoittautuu (kaupunki, verkkoryhmä)
 • Nimi/nimimerkki, ikä (valinnainen), puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Lyhyt kuvaus odotuksista, elämäntilanteesta ja jaksamisesta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Onko osallistunut Pelirajaton-ryhmään aikaisemmin
 • Mistä saanut tiedon Pelirajaton-ryhmistä
 • Lupa lähettää a) Pelirajaton-uutiskirje (valinnainen) b) tietoa Pelirajaton-toiminnasta ja aiheeseen liittyviä kyselyitä c) muistutus ryhmächateista (valinnainen)

Lisätietoa vertaisryhmistä

Vertaispuhelimeen soittopyynnön jättävät

 • Nimi/nimimerkki
 • Onko pelaaja vai läheinen
 • Sukupuoli, ikä (sopivan vertaisohjaajan löytämiseksi)
 • Kaupunki (valinnainen, tilastointia varten)
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite (vahvistusta ja palautelomakkeen lähettämistä varten)
 • Haluaako jutella toipuneen pelaajan vai pelaajan läheisen kanssa
 • Lyhyt kuvaus elämäntilanteesta ja jaksamisesta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Millaista apua ja tukea on hakenut tai saanut aikaisemmin (haluamallaan tarkkuudella)
 • Lyhyt kuvaus odotuksista ja vertaistuen tarpeesta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Toive vertaisohjaajan sukupuoleen liittyen a) mies b) nainen c) sukupuolella ei merkitystä (valinnainen)
 • Muita toiveita vertaisohjaajan suhteen (valinnainen)
 • Toive puhelun ajankohdasta (valinnainen)
 • Lupa lähettää a) Pelirajaton-uutiskirje (valinnainen) b) muistutus ryhmächateista (valinnainen)

Listätietoa vertaispuhelimesta

Tukihenkilöä hakevat

 • Nimi
 • Sukupuoli, ikä (sopivan tukihenkilön löytämiseksi)
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Kaupunki (valinnainen, tilastointia varten)
 • Mihin Pelirajaton-toimintaan on osallistunut aikaisemmin (valinnainen)
 • Onko pelaaja vai läheinen
 • Pelaajat: Kokemukset, odotukset ja elämäntilanne
  • Miten kauan olet pelannut ja millaisia rahapelejä?
  • Missä vaiheessa ja miten pelaaminen muuttui ongelmalliseksi?
  • Millainen tilanne on tällä hetkellä pelaamisen suhteen?
  • Millaisia haittoja rahapelaaminen on tuonut elämääsi?
 • Läheiset: Kokemukset, odotukset ja elämäntilanne
  • Milloin ja miten läheisesi rahapeliongelma tuli tietoosi?
  • Millaisia haittoja läheisesi rahapeliongelma on tuonut elämääsi?
  • Millainen tilanne on tällä hetkellä pelaamisen suhteen?
 • Millaista apua ja tukea on hakenut tai saanut aikaisemmin (haluamallaan tarkkuudella)
 • Toiveet ja odotukset tukisuhteelta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Lyhyt kuvaus elämäntilanteesta ja jaksamisesta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Voi käydä tukikeskustelut a) puhelimen välityksellä b) Teamsin välityksellä
 • Toiveita tukihenkilön suhteen (valinnainen)
 • Lupa lähettää a) Pelirajaton-uutiskirje (valinnainen) b) tietoa Pelirajaton-toiminnasta ja aiheeseen liittyviä kyselyitä c) muistutus ryhmächateista (valinnainen)

Sopimus tukisuhteesta

 • Tuettavan tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä (valinnainen), kaupunki (valinnainen)
 • Tukihenkilön tiedot: nimi, puhelinnumero
 • Tukisuhteen tavoitteet ja kuvaus tukitapaamisten järjestämisestä

Lisätietoa tukihenkilötoiminnasta

Ryhmächat-muistutuksen tilaavat

 • Sähköpostiosoite
 • Onko kiinnostunut chateista pelaajille vai läheisille
 • Mitä aiheita toivoisi chateissa käsiteltävän? (valinnainen)

Lisätietoa ryhmächateista

Voimavarakurssille hakevat

 • Mille kurssille hakee
 • Nimi, kaupunki, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikä
 • Toiveet ja odotukset (haluamallaan tarkkuudella)
  • Mitä odotat ja toivot voimavarakurssilta?
  • Millaista tietoa, tukea ja voimavaroja eniten tarvitset?
 • Kokemus ongelmallisesta rahapelaamisesta (haluamallaan tarkkuudella)
  • Miten kauan olet pelannut ja millaisia rahapelejä?
  • Missä vaiheessa ja miten pelaaminen muuttui ongelmalliseksi?
  • Millaisia ongelmia ja haittoja ongelmallinen rahapelaaminen on tuonut elämääsi?
  • Millainen tilanne on tällä hetkellä pelaamisen suhteen?
  • Pelaatko edelleen vai oletko lopettanut? Jos olet lopettanut, miten se tapahtui?
  • Mikä on sinua auttanut? Millaista apua ja tukea olet hakenut ja saanut?
 • Lyhyt kuvaus elämäntilanteesta ja jaksamisesta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Mistä saanut tiedon Pelirajaton-voimavarakurssista?
 • Lupa lähettää a) tietoa Pelirajaton-toiminnasta ja aiheeseen liittyviä kyselyitä b) Pelirajaton-uutiskirje c) muistutuksen ryhmächateista

Lisätietoa voimavarakurssista

Läheisten voimaviikonloppuun hakevat

 • Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kaupunki, ikä
 • Lyhyt kuvaus odotuksista (haluamallaan tarkkuudella)
 • Millainen suhde on pelaavaan/pelanneeseen läheiseen
 • Milloin ja miten läheisesi ongelmallinen rahapelaaminen tuli sinun tietoosi?
 • Millaisia ongelmia ja haittoja läheisesi rahapelaaminen on tuonut elämääsi?
 • Mikä on sinua auttanut? Millaista apua ja tukea olet hakenut ja saanut?
 • Lyhyt kuvaus elämäntilanteesta ja jaksamisesta
 • Mistä saanut tiedon voimaviikonlopusta
 • Lupa lähettää a) tietoa Pelirajaton-toiminnasta ja aiheeseen liittyviä kyselyitä b) Pelirajaton-uutiskirje c) muistutuksen ryhmächateista

Lisätietoa läheisten voimaviikonlopusta

Pariskuntaviikonloppuun ilmoittautuvat

 • Nimi ja kumppanin nimi jonka kanssa hakemassa
 • Sähköpostiosoite, puhelinnumero, asuinkaupunki ja ikä
 • Kuvaus parisuhteesta
 • Kuvaus peliongelman aiheuttamista vaikutuksista
 • Odotukset ja toiveet viikonlopulle
 • Kuvaus elämäntilanteesta ja jaksamisesta
 • Kuvaus aiemmin saadusta avusta ja tuesta
 • Mistä saanut tiedon pariskuntaviikonlopusta
 • Lupa lähettää a) tietoa Pelirajaton-toiminnasta ja aiheeseen liittyviä kyselyitä b) Pelirajaton-uutiskirje c) muistutuksen ryhmächateista

Keskustelutilaisuuksiin ilmoittautuvat

 • Nimi/nimimerkki
 • Onko pelaaja, läheinen, muu
 • Mihin tilaisuuteen ilmoittautuu
 • Kuvaus toiveista ja odotuksista (valinnainen)
 • Sukupuoli (valinnainen)
 • Ikä (valinnainen)
 • Lupa lähettää a) Pelirajaton-uutiskirje c) muistutus ryhmächateista (valinnainen)
 • Sähköpostiosoite (valinnainen)

Lisätietoa keskustelutilaisuuksista

Vertaisohjaajakoulutukseen hakevat

 • Nimi, ikä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
 • Mistä tehtävästä on kiinnostunut ja mihin koulutukseen hakee
 • Ajatuksia vertaisohjaajan tehtävästä (haluamallaan tarkkuudella)
  • Miksi haluat kouluttautua vertaisryhmän ohjaajaksi? Miksi olet sopiva ohjaamaan vertaisryhmää?
  • Millainen on mielestäsi hyvä vertaisohjaaja?
  • Mitä odotat vertaisohjaajan peruskoulutukselta?
 • Onko oma kokemus ongelmallisesta pelaamisesta vai läheisenä elämisestä
 • Pelaaja: Kokemus ongelmallisesta rahapelaamisesta (kertoa haluamallaan tarkkuudella)
  • Miten kauan pelasit ja millaisia rahapelejä? Missä vaiheessa ja miten pelaaminen muuttui ongelmalliseksi?
  • Milloin ja miten lopetit ongelmallisen pelaamisen? Mikä sai sinut lopettamaan?
  • Kauanko sinulle on kertynyt pelaamatonta aikaa?
  • Millaisia ongelmia ja haittoja ongelmallinen pelaaminen on tuonut elämääsi?
  • Mikä on sinua auttanut? Millaista apua ja tukea olet hakenut ja saanut?
  • Miten suhtaudut rahapelaamiseen nykyisin? Miten jaksat ja voit tällä hetkellä?
 • Läheinen: Kokemus ongelmallisesti pelaavan läheisenä (haluamallaan tarkkuudella)
  • Millainen suhde sinulla on pelaavaan läheiseesi?
  • Milloin ja miten läheisesi ongelmallinen rahapelaaminen tuli sinun tietoosi?
  • Millaisia ongelmia ja haittoja läheisesi rahapelaaminen on tuonut elämääsi?
  • Mikä on sinua auttanut? Millaista apua ja tukea olet hakenut ja saanut?
  • Millainen suhde sinulla on pelaavaan läheiseesi tällä hetkellä? Miten itse jaksat ja voit tällä hetkellä?
 • Lyhyt kuvaus elämäntilanteesta ja jaksamisesta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Lyhyt kuvaus muusta osaamisesta ja kokemuksesta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Mistä saanut tiedon koulutuksesta
 • Lupa lähettää a) tietoa Pelirajaton-toiminnasta ja aiheeseen liittyviä kyselyitä b) Pelirajaton-uutiskirje

Lisätietoa vertaisohjaajakoulutuksesta

Kokemusasiantuntijan tilaavat

 • Tilaajan nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja paikkakunta
 • Kiinnostaako toipuneen pelaajan, pelaajan läheisen vai molempien kokemukset
 • Kuvaus tilaisuudesta ja tarpeesta
 • Lupa lähettää Pelirajaton-uutiskirje

Lisätietoa kokemusasiantuntijoista

Kolikon kääntöpuoli -oppitunnin tilaavat

 • Oppitunnin tilaajan nimi ja työtehtävä sekä oppilaitos ja paikkakunta
 • Oppilaiden ikä ja ryhmän arvioitu koko
 • Oppitunnin toivottu kesto ja aikaehdotuksia
 • Oppitunnin pitotapa
 • Oppitunnin tilaajan sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Lupa lähettää Pelirajaton-uutiskirje

Lisätietoa oppitunneista

Hoitokäyntivierailun tilaavat

 • Tilaajan nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja paikkakunta
 • Tilauksen sisältö (hoitokäynti pelaajalle/läheiselle/pelaajien hoitoryhmään)
 • Vierailun toteutus (kasvotusten/etänä)
 • Kokemusasiantuntijan tausta (pelaaja/läheinen)
 • Vierailun kesto ja ajakohta

Pelirajaton-toiminnan vapaaehtoiset

 • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite
 • Käydyt koulutukset
 • Onko aktiivinen/tauolla/lopettanut
 • Missä toiminnassa ollut mukana

Lisätietoa vapaaehtoisena toimimisesta

Sidosryhmäjäsenten yhteystietolista

 • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, paikkakunta, työnimike, organisaatio

Pelirajaton-uutiskirje

 •  Sähköpostiosoite

Lisätietoa Pelirajaton-uutiskirjeestä

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Muita säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä ei käytetä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa.

Vertaisryhmiin ilmoittautuneiden, vertaispuhelimeen soittopyynnön tehneiden sekä tukihenkilöä hakeneiden tiedot (etunimi, puhelinnumero, kuvaus odotuksista ja elämäntilanteesta; Teams-ryhmien osalta myös sähköpostiosoite) toimitetaan salattuna sähköpostina vapaaehtoiselle vertaisohjaajalle, joka on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen.

Vertaistuesta saatuja palautteita käydään läpi vapaaehtoisten vertaisohjaajien kanssa toiminnan kehittämiseksi.

Kolikon kääntöpuoli -oppitunnin tilauksen tiedot välitetään sähköpostitse oppitunnin pitävälle kokemusasiantuntijalle.

Henkilötietoja ei luovuta henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä ei itse kohdista asiakkaille markkinointia ilman asiakkaan lupaa.

Henkilötietoja voidaan siirtää muualle, mikäli rekisterin ylläpitämiseen valittu palveluntarjoaja vaihtuu.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojaaminen ja tietoturva

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa, tietoturvallisessa pilvipalvelussa. Rekisteritiedoista ei muodosteta manuaalisia (paperisia tms.) aineistoja.

Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan palveluntarjoajan suojauksien lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka vaihtuvat säännöllisesti.

Ainoastaan Pelirajaton-toiminnan työntekijöillä on käyttöoikeus ja pääsy rekisteriin. Käyttöoikeus poistetaan työsuhteen päättyessä.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti tallentamispäivästä kaksi kalenterivuotta, jonka jälkeen ne poistetaan. Jäljelle jäävät vain tilastotiedot, joista rekisteröityä ei voida tunnistaa.

Vapaaehtoiset vertaisohjaajat poistavat vertaisryhmiin, vertaispuhelimeen ja tukihenkilötoimintaan liittyvät henkilötiedot itseltään ryhmän tai tukisuhteen päätyttyä.

Pelirajaton-toiminnan vapaaehtoisten tietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö on toiminnassa mukana.

Sidosryhmäjäsenten tietoja säilytetään toistaiseksi, ellei henkilö itse pyydä niitä poistettavaksi.

Pelirajaton-uutiskirjeen ja ryhmächat-muistutuksen tilanneiden tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö peruuttaa tilauksen.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja vaatia virheellisen tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn tulee esittää pyynnöt sähköpostitse rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaiseen osoitteeseen. Kerro pyynnön yhteydessä:

 1. Nimi
 2. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 3. Onko kyseessä
  • tietojen tarkastaminen, oikaiseminen tai poistaminen
  • suostumuksen peruuttaminen tai muuttaminen
  • tietojen käsittelyn vastustaminen tai käsittelyn rajoittaminen
 4. Onko kyseessä
  • Vertaistuen palvelu (vertaisryhmä, vertaispuhelin, tukihenkilötoiminta, voimavarakurssi, yksilö- tai ryhmächat, läheisten voimaviikonloppu, pariskuntaviikonloppu, keskustelutilaisuudet)Vertaisohjaajan peruskoulutusKokemusasiantuntijan tai muun palvelun tilaus
  • Vapaaehtoisten yhteystietolista
  • Sidosryhmien yhteystietolista

13. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

14. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä selostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Selosteen päiväys ilmoitetaan johdannossa. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.