fbpx Hyppää sisältöön

Rahapeliongelma koskettaa myös läheisiä – hekin tarvitsevat apua

Läheisille

Arvioiden mukaan ongelmallisen pelaamisen haitallisista vaikutuksista kärsii pelaajan ympärillä jopa 6-8 läheistä. Pelaaminen saattaa aiheuttaa ongelmia myös työyhteisössä. Läheisten huoli tilanteesta on suuri, ja he yrittävät usein ratkaista ongelman ottamalla vastuuta ja hankkimalla tietoa rahapeliriippuvuudesta. Kuitenkin ainoastaan pelaaja itse voi tehdä päätöksen pelaamisen lopettamisesta. Tilanteeseen turhautunut läheinen saattaa oireilla itsekin voimakkaasti. Tästä huolimatta harva osaa hakea apua. 

-Läheisen tärkein tehtävä on huolehtia omasta hyvinvoinnista ja asettaa tuen antamiselle selkeät rajat. Läheinen tekee virheen ottaessaan päävastuun tilanteesta, antaessaan rahaa pelaajalle tai toimiessaan tilanteen pelastajana kerta toisensa jälkeen. Näin toimiessaan läheinen saattaa mahdollistaa ja pitkittää ongelmallista pelaamista, kertoo vertaistukea tarjoavan Pelirajat’on koordinaattori Catarina Forsström.

”Vertaistuessa arvokasta on ymmärretyksi tuleminen – kaikki tietävät mistä puhutaan.”

Perusterveydenhuollossa tiedetään vähän rahapeliongelmasta ja sen vaikutuksista. Moni löytää avun pelaajien läheisille suunnatuista vertaisryhmistä, joita järjestetään eri puolilla Suomea.

”Samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa on helppo keskustella vaikeistakin asioista. Vertaistuessa arvokasta on ymmärretyksi tuleminen – kaikki tietävät mistä puhutaan. Vertaistuen lisäksi ryhmässä huomio kiinnittyy läheisen omaan hyvinvointiin, ja läheinen saa siten välineitä omaan jaksamiseensa. Ryhmässä vallitsee yhteisymmärrys ja luottamuksellisuus, kertoo Laura, Kuopion läheisten vertaisryhmän ohjaaja. Lauralla on omakohtainen kokemus pelaajan läheisenä elämisestä.”

Ohjeita rahapelaajan läheiselle

  1. Keskustele pelaajan kanssa pelaamisen vaikutuksista läheisiin ja sinuun. Pelaajan voi olla vaikea nähdä asiaa muiden näkökulmasta.
  2. Huolehdi ensisijaisesti omasta jaksamisestasi ja hakeudu vertaisryhmään tai ammattilaisen puheille.
  3. Suojaa perheen varat ja tulot.
  4. Kysy pelaajalta minkälaista tukea hän kaipaa sinulta ja aseta selkeät rajat, joiden mukaan tarjoat apua ja tukea.
  5. Muista että pelaaja ei hyödy siitä, että kannat päävastuun. Pelaajan tulee itse ottaa vastuu omasta pelaamisesta ja pelaamisen vaikutuksista.
  6. Muista että vain pelaaja itse voi tehdä päätöksen pelaamisen lopettamisesta.

Kuopion vertaisryhmä pelaajien läheisille kokoontuu Kuopion kriisikeskuksessa torstaisin. Tänä syksynä läheisten vertaisryhmiä järjestetään myös pääkaupunkiseudulla, Seinäjoella ja Mikkelissä. Katso lisätietoja vertaisryhmistä ja ilmoittaudu mukaan.