Hyppää sisältöön

Tukihenkilöt

Kaikki apua tarvitsevat eivät halua tai voi osallistua vertaistukiryhmään, mutta voisivat hyötyä keskusteluista samaa kokeneen kanssa. Tällöin tukihenkilö voi toimia vertaisena ja tukena avun tarvitsijalle.

Tukihenkilöt ovat Pelirajat’on-toiminnan vertaistukityössä kokemusta kartuttaneita toipuneita pelaajia tai läheisiä. Heillä on kokemusta useamman vertaisryhmän ohjaamisesta ja muusta vertaistukemisesta.

Tukihenkilötoiminnassa noudetaan Pelirajat’on-toiminnan periaatteita ja sen tavoitteena on tarjota vertaistukea, jolla luodaan toivoa sekä autetaan selkeyttämään elämäntilannetta ja etsimään mahdollisuuksia.

Tukihenkilötoiminnan pilotointijakso päättyi 2020 keväällä.
Pilotoinnin aikana tukihenkilösuhde kytkettiin olemassa olevaan hoitosuhteeseen, joka osana täydensi ja tuki hoitosuhteessa olevaa sovitusti ja yhteisymmärryksessä hoitotahon kanssa.

Miten jatkossa?

Syksyn alkavat tukihenkilösuhteet eivät tule enää kytkeytymään olemassa olevaan hoitosuhteeseen, vaan tukihenkilösuhde tulee olemaan Pelirajat’on-toiminnan yksi erillisistä tukitoimista.

Tarkemmat käytännön lisätiedot vahvistuvat syksyn aikana.

Lisätietoa

Haluatko kysyä tai keskustella tukihenkilötoiminnasta? 

Jouni Saarelainen

Suunnittelija

jouni.saarelainen (at) sosped.fi | 040 821 1011