fbpx Hyppää sisältöön

Tukihenkilö

Tukihenkilöt

Tukihenkilöt ovat vertaisia, jotka tarjoavat henkilökohtaista keskustelutukea puhelimitse tai Teamsin kautta koko Suomessa.

Tukihenkilöt on tarkoitettu erityisesti niille, jotka eivät voi hyödyntää muita vertaistuen muotoja tai tuki- ja hoitopalveluita. Jos hakijoita on paljon, etusijalla ovat ne, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet vertaistukea tai muita tukipalveluita.

Tukihenkilöt auttavat sinua kirkastamaan tavoitteitasi ja elämäntilannettasi, tarjoavat erilaisia näkökulmia pohdittavaksi ja rohkaisevat. Voit keskustella tukihenkilön kanssa mieltä painavista asioista sekä saada neuvoja ja näkökulmia omaan tilanteeseesi, vaikeisiin hetkiin ja toipumiseesi. Monia kiinnostaa kuulla mikä tukihenkilöä on auttanut ja mitä hän on oppinut matkan varrella. Jotkut kaipaavat tukea ja kannustusta hyvin käynnistyneeseen toipumiseen ja muutoksen ylläpitämiseen.

Tukisuhteen alussa tehdään sopimus, jossa sovitaan tukisuhteen tavoitteista, keskeisistä keskustelunaiheista ja käytännön asioista kuten tukisuhteen kestosta ja yhteydenpitotavoista.

Tukisuhde on kolmen kuukauden mittainen, jonka jälkeen arvioidaan yhdessä, miten tukisuhde on sujunut ja onko tavoitteet saavutettu. Tukisuhdetta voidaan tarvittaessa jatkaa yhdestä kolmeen kuukauteen. Tukisuhde kestää korkeintaan puoli vuotta.

Tukisuhde etenee yhdessä sovitulla tavalla. Keskusteluita käydään yleensä kerran viikossa tai joka toinen viikko tuen tarpeen mukaan. Keskusteluiden tiheyttä voidaan vähentää tukisuhteen loppua kohden. Yksi keskustelu kestää enintään tunnin.

Tukisuhteessa hyödynnetään työkirjaa, joka sisältää erilaisia tehtäviä ja harjoituksia keskusteluiden tueksi.”

Tukisuhteiden vaikutuksia

”Sain vastauksia, miten päästä peleistä irti, arvokkaita neuvoja ja ohjeita miten toimia jos himo iskee. Lisäksi sain toivoa siihen, että pelit pystyy lopettamaan, vaikka pelit olisi kuulunut pitkään elämään. Tukihenkilö sai todella miettimään asioita ja sitä, että ongelmat ei katoa, ellei hoida ongelman ydintä eli pelaamista.

Pelaajan palaute

Tukisuhteet on koettu erittäin hyödyllisiksi ja niillä on ollut positiivinen vaikutus tuettavien hyvinvointiin. Vuonna 2022 palautetta antaneiden keskiarvo tukisuhteiden hyödyllisyydelle oli 9,5.

Tuettavat ovat arvioineet tukisuhteiden vaikutuksia seuraavasti:

  • Toivottomuus vähentyi 96 %
  • Syyllisyyden ja häpeän tunteet vähentyivät 96 %
  • Ahdistuneisuus vähentyi 96 %
  • Oppi tunnistamaan ja käsittelemään vaikeita tunteita 92 %
  • Oppi miten huolehtia hyvinvoinnista ja jaksamisesta 88 %
  • Ymmärrys rahapeliongelmasta ja sen vaikutuksista läheisiin lisääntyi 88 %
  • Pelaaminen loppui tai vähentyi merkittävästi 85 %

Vuoden 2022 %-osuus täysin tai lähes samaa mieltä -väitteeseen vastanneista. Asteikko 1–5, jossa 1=täysin eri mieltä & 5 täysin samaa mieltä.

”Oikein hyödyllinen minulle. Sain puhuttua asioista niiden oikeilla nimillä. Sain myös ymmärrystä tuntemuksilleni ja kokemuksilleni. Kannustava ote! Keskityttiin minulle juuri nyt ajankohtaisiin asioihin ja fiiliksiin.”

Läheisen palaute

Hae tukihenkilöä

Tukihenkilöä voi hakea lomakkeella, jossa kuvataan odotuksia tukisuhteelle, tavoitteita sekä omaa elämäntilannetta ja jaksamista. Otamme yhteyttä ja ehdottamme aikaa puhelinhaastattelulle. Haku on avoinna ainoastaan, mikäli tukihenkilöitä on vapaana.

Valitsemme tuettavat hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelussa kerromme tarkemmin tukihenkilötoiminnasta ja kysymme elämäntilanteestasi, tavoitteistasi ja odotuksistasi.

Huomioithan hakiessasi, että tukisuhteeseen sitoudutaan 3 kuukaudeksi.

VapaanaKäynnissä
Läheisille2 tukihenkilöä (molemmat puolisotaustaisia)2 tukisuhdetta
PelaajilleKaikki varattuina12 tukisuhdetta

Mikäli sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai elämäntilanteesi on hyvin kriisiytynyt, kannustamme soittamaan Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen 09 2525 0111.

Lisätiedot ja kysymykset

Jouni Saarelainen, suunnittelija

Arkisin klo 9–17
jouni.saarelainen (at) sosped.fi | 040 821 1011