Hyppää sisältöön

Tukihenkilö

Tukihenkilöt

Tukihenkilö tarjoaa kahdenkeskistä vertaistukea puhelimessa tai Teamsin välityksellä. Tukihenkilöt on tarkoitettu erityisesti niille, jotka eivät voi hyödyntää muita vertaistuen muotoja tai eivät ole muiden tukipalveluiden piirissä.

Tukihenkilö auttaa selkeyttämään elämäntilannetta ja tarjoaa erilaisia näkökulmia pohdittavaksi sekä kannustaa. Useimmat haluavat keskustella tukihenkilön kanssa mieltä painavista asioista sekä kuulla neuvoja, vinkkejä ja erilaisia näkökulmia omaan tilanteeseen, vaikeisiin hetkiin ja toipumiseen. Monia kiinnostaa erityisesti kuulla, millaisia kokemuksia tukihenkilölle on kertynyt, mikä on auttanut ja mitä on oppinut matkan varrella. Osa kaipaa tukea ja kannustusta hyvin käynnistyneeseen toipumiseen ja muutoksen ylläpitämiseen.

Tukisuhteesta laaditaan sopimus, johon kirjataan tukisuhteen tavoitteet (mistä olisi tärkeä keskustella ja mitä tukisuhteella tavoitellaan?) ja reunaehdot kuten tukisuhteen kesto ja miten usein ollaan yhteydessä.

Tukisuhde solmitaan aluksi 3 kuukaudeksi. Sen jälkeen arvioidaan, miten tukisuhde on toiminut ja miten sille asetettuja tavoitteita on saavutettu. Samalla voidaan keskustella, onko tukisuhdetta tarpeen jatkaa. Tukisuhdetta voidaan jatkaa tarpeen mukaan 1-3 kuukautta. 6 kuukautta on yhden tukisuhteen enimmäiskesto.

Tukisuhde etenee yhdessä sovitulla tavalla. Keskusteluita käydään yleensä kerran viikossa tai joka toinen viikko riippuen tuen tarpeesta ja tuettavan tilanteesta. Usein keskusteluita harvennetaan tukisuhteen edetessä. Tukikeskustelut kestävät enintään tunnin kerrallaan.

Tukisuhteessa hyödynnetään keskusteluiden tueksi laadittua työkirjaa.

Hae tukihenkilöä

Tukihenkilöä haetaan lomakkeella, jossa kuvaillaan odotuksia tukisuhteelle sekä omaa elämäntilannetta.

Työntekijä ottaa yhteyttä ja ehdottaa aikaa puhelinhaastattelulle, jossa keskustellaan tukisuhteen mahdollisuudesta ja siihen liittyvistä käytännöistä. Näin varmistamme, että tuen tarve on sellainen, johon voimme vastata vertaistuella ja tukihenkilötoiminnalla.

Tällä hetkellä vapaana

  • 2 tukihenkilöä läheisille
    • 1 puoliso (tapaamiset kasvokkain Joensuussa)
    • 1 äiti
  • 3 tukihenkilöä pelaajille

Käynnissä olevat tukisuhteet

  • 14 tukisuhdetta pelaajien kanssa
  • 2 tukisuhdetta läheisen kanssa

Mikäli sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai elämäntilanteesi on hyvin kriisiytynyt, kannustamme soittamaan Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen 09 2525 0111.

Lisätietoa

Haluatko kysyä tai keskustella tukihenkilötoiminnasta? 

Jouni Saarelainen

Suunnittelija

Arkisin klo 9–17
jouni.saarelainen (at) sosped.fi | 040 821 1011