Hyppää sisältöön

Vertaispuhelin

Vertaispuhelin

Haluatko keskustella haastavasta tilanteestasi vertaisohjaajan kanssa kahden? Kaipaatko uutta näkökulmaa, vinkkejä ja kannustusta esimerkiksi lopettamisen suhteen tai rajoista kiinni pitämiseen? Kiinnostaako, miten vertaisohjaaja on päässyt eteenpäin vastaavantyyppisestä tilanteesta, jossa itse olet?

Pyydä vertaispuhelua

Vertaispuhelimessa pääset keskustelemaan luottamuksellisesti pelaaja- tai läheistaustaisen ohjaajamme kanssa. Täytä lomake, ja ohjaajamme on pian sinuun yhteydessä.

  • Lomakkeelle täyttämiesi tietojen ja toiveiden perusteella valitsemme sinulle sopivan koulutetun vertaisohjaajan
  • Ohjaaja on yhteydessä viikon sisällä pyynnöstäsi ja ehdottaa tekstiviestillä ajankohtia vertaispuhelulle
  • Puheluja käydään toistaiseksi vain suomeksi
  • Vertaispuhelut ovat luottamuksellisia ja ohjaajamme kunnioittavat vaitiolovelvollisuutta

Mikäli sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai tilanteesi on kriisiytynyt kannustamme soittamaan Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen 09 2525 0111 tai tarvittaessa yleiseen hätänumeroon 112.


Keitä ovat puhelun tekevät vertaisohjaajat?

Kevätkaudella 2022 vertaispuhelimessa on mukana 10 pelaajaa ja 5 läheistä.

Pelaajaohjaajista löytyy eri ikäisiä toipuneita, entisiä rahapelaajia. Ohjaajien joukosta löytyy kokemusta lähes kaikista eri pelimuodoista. He ovat kokeneet peliongelman haittavaikutukset ihmissuhteisiin, talouteen ja mielenterveyteen. Ohjaajien oman muutostyön ja pelaamattoman ajan myötä pelihaittavaikutukset ovat lopulta hävinneet ja heidän elämäntilanteensa on tällä hetkellä hyvä.

Läheisohjaajista löytyy eri ikäisiä rahapelaajien puolisoita, ex-puolisoita ja aikuisten pelaajien vanhempia. Kaikki ovat eläneet pelaajan rinnalla pidempään ja kokeneet pelaamisesta monia terveyteen, talouteen ja hyvinvointiin liittyviä vakavia haittoja. Kokemusta on esimerkiksi suhtautumistavan ja oman toiminnan muuttamisesta, luottamuksen uudelleenrakentamisesta, talousasioiden selvittelystä, pelaajan tukemisesta ja hyvinvoinnin palautumisesta sekä hyvän elämäntilanteen löytymisestä.


”Helpotti omaa oloa puhua ihmisen kanssa, joka ymmärtää mitä käy läpi ja kuinka valtavasti puolison peliriippuvuus vaikuttaa läheiseen. Ensimmäisen kerran tuli olo, että omat tunteet ja vaikeudet sekä mitä elämä peliriippuvaisen kanssa on tuonut tullessaan, kuullaan ja ymmärretään.

Läheisen palaute


Vertaispuheluiden vaikutuksia

Puhelut vertaisen kanssa on koettu erittäin hyödylliseksi ja vaikuttavaksi palveluksi. Vuonna 2022 palautelomakkeeseen vastanneiden keskiarvo vertaispuheluiden hyödyllisyydelle oli 8,6.

Palautetta 2022 antaneet arvioivat puheluiden vaikutuksia seuraavasti:

  • 96 % vastanneista koki tulleensa kuulluksi
  • 93 % sai kannustusta ja neuvoja
  • 89 % vastanneista kohosi mieliala ja olo helpottui
  • 82 % koki ymmärryksensä rahapeliongelmasta ja sen vaikutuksista läheisiin lisääntyneen
  • 82 % vastaajan kynnys hakea muuta apua madaltui 
  • 79 % vastaajista toiveikkuus lisääntyi

Hyödylisyysasteikko: 1–10 | Prosenttuaalinen osuus täysin (5) tai lähes (4) samaa mieltä -väitteeseen vastanneiden osuus, asteikko 1–5, jossa 1=täysin eri mieltä & 5 täysin samaa mieltä


”Toipuneen pelaajan kanssa oli helppoa jutella. Ymmärrys lisääntyi ja koin, että puhelusta oli apua eteenpäin menemiseen.”

Pelaajan palaute


Markus Sjöholm

Kohtaamis- ja läheistyön asiantuntija 

markus.sjoholm@sosped.fi

041 545 2595