Hyppää sisältöön

Pennolla rahat hallussa

Yleinen

Rahasta puhuminen koetaan usein vaikeaksi, jopa tabuksi. Useimmat ihmiset eivät halua kertoa avoimesti rahatilanteestaan, mutta tietoa rahan hallinnasta kuitenkin kaivataan. Tämän olen huomannut työssäni Takuu-Säätiön Pienlaina -projektissa. Olivatpa tulot pienet tai suuret, raha ei tunnu aina riittävän. Riittämättömiä tuloja yritetään paikata lainarahalla.

Pienlainaprojektissamme myönnetään sosiaalisia pienlainoja pienituloisille kotitalouksille sekä autetaan pienituloisia raha-asioiden tasapainottamisessa. Usein asiakkaillamme on jo muutakin velkaa, kun he hakevat Takuu-Säätiöstä pienlainaa. Toisinaan lainahakemuksen yhteydessä selviää, että lainan hakijalla on peliongelma, johon kuluu paljon rahaa. Online-pelaaminen on helppo huomata tiliotteilta, ja sitä on yleensä rahoitettu pikavipeillä. Näissä tapauksissa lainan myöntäminen ei ole mahdollista, koska asiakas saattaa kuluttaa yli varojensa ja tällöin lainan takaisinmaksu on epävarmaa.

Pyrimme kuuntelemaan asiakkaita herkällä korvalla ja arvioimaan lainahakemuksen yhteydessä heidän aitoja tarpeitaan. Teemme lainapäätökset tapauskohtaisesti harkintaa käyttäen. Jos kuitenkin lainan käyttökohde näyttäytyy epämääräisenä ja voimme todeta asiakkaan kuluttavan paljon rahaa pelaamiseen, olemme yleensä tulleet siihen päätelmään, että ongelma on ennemmin pelaaminen kuin akuutti rahan tarve. Tällöin ohjaamme asiakkaan aina peliongelmissa auttavien palveluiden piiriin.

Olemme myös havainneet, että ihmisillä on tarve seurata rahankäyttöään. Toiset tarvitsevat apua myös siihen, että pystyvät tiedostamaan, paljonko heille jää kuukausittain rahaa käyttöön pakollisten kulujen jälkeen. Tätä varten olemme kehittäneet Pennon, joka on verkossa toimiva ilmainen palvelu. Kun palveluun syöttää kuukauden menot ja tulot, näkee siitä yhdellä silmäyksellä, paljonko rahaa on käytettävissä esimerkiksi päivää kohti. Pennoon voi myös luoda omia kategorioita. Niitä seuraamalla saa helposti selville, mihin rahat kuluvat.

Olen itse käyttänyt Pennoa pari kuukautta, ja olen luonut sinne omia kategorioita kuten lastenvaatteet, harrastukset ja ulkona syömisen. Kategoriat ovat tehneet minulle erittäin näkyväksi oman elämäntilanteeni. Pennon avulla tiedostan paremmin, mihin rahani kuluvat. Olen myös huomannut kulutuskäyttäytymiseni muuttuneen enemmän harkitsevaisempaan suuntaan. Toisaalta jotkut kulut ovat välttämättömiä, enkä esimerkiksi voi tinkiä tiettyjen laskujen määrästä, ellen järjestä arkeani kokonaan eri tavalla. Elämäntilanteeni siis sanelee joitakin reunaehtoja rahan käyttöön.

Pennosta voisi olla apua sellaisille henkilöille, joilla kuluu paljon rahaa pelaamiseen. Kun Pennoon luo kategorian ”pelaaminen”, voi helposti seurata, minkälainen osa tuloista kuluu kuukausittain pelaamiseen. Penno muistaa myös edellisten kuukausien tulo- ja menotiedot. Voi olla motivoivaa nähdä, millä tavoin rahan käyttäminen on muuttunut kuukausien aikana. Näin esimerkiksi pelaamisen väheneminen näkyy kuukausitasolla jälkikäteen. Ja mikä parasta, jos rahaa jää käyttämättä, siirtyy se Pennossa automaattisesti Säästetty-lokeroon.

Vaikka säästämistä voikin suositella, ei siihen ole aina tarvetta – eikä ehkä mahdollisuuttakaan. Jos välttämättömät elinkustannukset ovat suuremmat kuin tulot, joutuu tällaisessa tilanteessa usein tekemään ratkaisuja, jotka saattavat ulkopuolisen silmin näyttää harkitsemattomilta. Todellisuudessa rahatilanne voi olla umpikujassa, eikä jonkin tietyn tarpeen rahoittamiseen ole välttämättä muita vaihtoehtoja kuin luoton hakeminen.

Ammattilaisena joudun toisinaan puntaroimaan, millä tavoin ohjaan asiakasta rahankäytössä, ja millä tavoin suhtaudun esimerkiksi pikavippien ottamiseen. Syyllistävä suhtautuminen ei yleensäkään saa asioita selkenemään, vaan se voi saada asiakkaan tuntemaan häpeää. Sen sijaan ongelman rauhallinen kohtaaminen ja selvittely voi aukaista ensimmäisen solmun, jonka jälkeen myös loput asiat alkavat ratketa. Rahatilanteiden selvittelemiseksi ja ylivelkaantumisen ennaltaehkäisemiseksi talousneuvontatyö olisikin ensisijaisen tärkeää. Ihmiset tarvitsevat neuvoja ja vinkkejä siitä, miten arkisissakin tilanteissa rahaa kannattaa käyttää.

Henkilökohtaisille ”talousavustajille” olisi selkeästi tarvetta sähköisten palveluiden lisäksi. Ihmisten tarve puhua ja olla vuorovaikutuksessa ei ole kadonnut, vaikka raha aiheena onkin arka. Ehkä tulevaisuudessa raha-asioihinkin voitaisi suhtautua avoimemmin ja tarjota kokonaisvaltaista talousneuvontaa, jossa tieto, sähköiset apuvälineet ja kohtaaminen yhdistyisivät.

Askel kerrallaan tässäkin asiassa. Ensimmäisenä kannattaa tutustua Pennoon!

Maija Isaksson
Projektisuunnittelija
Takuu-Säätiö

penno-maija-isaksson

Takuu-Säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa velkakierteessä ja taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia kotitalouksia tarjoamalla neuvoja, ratkaisuja ja apua talous- ja velkaongelmiin. Tavoitteena on lisätä kotitalouksien taloudenhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Lisäksi säätiön kehittämistoiminnassa etsitään uusia ratkaisuja velkaongelmien ennaltaehkäisyyn. Säätiön toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Pienlaina-projektissa (2013–2017) kokeillaan ja kehitetään sosiaalista pienluototusta, joka ennaltaehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää nykyistä kuntien sosiaalista luototusta. Kehittämisprojektin tavoitteena on selvittää toimintaedellytykset sosiaalisen pienlainoituksen toimintamallille, joka on otettavissa yleiseen käyttöön projektin päätyttyä. Pääoma (600 000 euroa) pienlainoitukseen saatiin vuoden 2012 kirkon Yhteisvastuukeräyksestä. Projektin käytännön toimintakulut rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Penno on ensimmäinen askel tasapainoisempaan talouteen. Se on verkossa toimiva ilmainen palvelu, joka kertoo, mistä rahat tulevat ja minne ne menevät. Pennon avulla on helppo hahmottaa lompakon sisältöä, säästää seuraavaan unelmaan tai purkaa solmuun mennyt talous takaisin plussalle. Takuu-Säätiö on kehittänyt Pennon yhteistyössä Ehyt ry:n, Marttaliiton, Nuorisoasuntoliiton ja Nuorisosäätiön kanssa. Kehittämistyö on rahoitettu Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella.