fbpx Hyppää sisältöön

Pelirajaton-toiminta

Pelirajaton-toiminta

Pelirajaton tarjoaa tietoa ja vertaistukea ihmisille, jotka kokevat ongelmia rahapelien kanssa, sekä heidän läheisilleen. Vertaistukipalveluissamme pyrimme tarjoamaan työkaluja muutoksen ja voimaantumisen aloittamiseksi, kannustaen jokaista tukea hakevaa kokonaisvaltaisiin toimiin oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. Tavoitteenamme on myös lisätä ja jakaa tietoa toiminnastamme sekä rahapelaamiseen liittyvistä haitoista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten keskuudessa.

Jokaisella rahapelaavalla ja hänen läheisellään tulee olla mahdollisuus tukeen ja apuun.

Pelirajaton-verkosto koostuu yli sadasta vapaaehtoisesta yhdessä viiden toimiston työntekijän (yhteystiedot) kanssa. Vapaaehtoisemme toimivat ympäri Suomea koulutettuina vertaisohjaajina (eli heillä on omakohtainen kokemus rahapelaamisesta tai läheisenä olosta) ja osa heistä toimii kokemusasiantuntijoina.

Toimintamme tarjoaa palveluita, joita vapaaehtoiset ohjaavat.
Vertaistukea on tarjolla vertaistukiryhmissä (kasvotusten ja zoomilla), vertaispuhelimessa, Pelirajaton-chatissa, ryhmächatissa ja tukihenkilötoimintana. Pidämme myös kursseja, webinaareja vertaistukea hakeville sekä koulutuksia ja virkistystapahtumia vapaaehtoisillemme.

Toiminta on suunnattu kaiken ikäisille henkilöille, jotka kokevat elämässään suuria tai pieniä haasteita rahasta pelaamisen kanssa sekä pelaavien läheisille. Toiminnassamme on erityisen hyvin otettu huomioon läheisten asema. Läheiset tarvitsevat myös tukea ja apua kun rahapelit nousevat läheisen ongelmaksi.

Huom! kursseille ja koulutuksiin edellytämme täysi-ikäisyyttä.

Vuonna 2019 Pelirajaton-vertaistukipalveluja käytti yli 1100 henkilöä. Toimintamme on laajenemassa vuosi vuodelta. Kiitos siitä kuuluu upeille vertaisohjaajillemme, jotka tekevät sydämellään vapaaehtoistoimintaa.

Toimintamme on Sosped-säätiön valtakunnallista toimintaa. Sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Pelirajaton-toiminnan historiaan voit tutustua julkaisujen avulla.

Toimintaperiaatteemme

Pelirajaton-toiminnalle on laadittu periaatteet, jotka ohjaavat ja selkeyttävät toimintaa.

  1. Ihmisarvon kunnioittaminen ja tasa-arvo
  2. Luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri
  3. Vapaaehtoisuuden arvostaminen
  4. Ihmisen aito kohtaaminen ja rakentava vuorovaikutus
  5. Kokemustiedon, tunteiden ja vertaistuen voimiin luottaminen

1. Kunnioitus ja tasa-arvo

Jokainen on arvokas, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen.

Suhtaudumme toisiimme kunnioittavasti riippumatta hänen vakaumuksestaan, näkemyksistään ja henkilökohtaisista valinnoistaan.

Luotamme siihen, että ihminen kykenee arvioimaan elämäänsä ja tekemään sitä koskevia ratkaisuja sen mukaan, mitä pitää arvokkaana ja tavoiteltavana.

2. Luottamus ja turvallinen ilmapiiri

Toimintamme nojaa luottamukseen, joka mahdollistaa avoimuuden.

Toimintaan osallistuvien tietoja ei luovuteta ilman lupaa ulkopuolisille eikä heihin liittyvistä asioista ja tapahtumista puhuta tunnistettavasti ulkopuolisille. Toimintaa voi osallistua myös nimettömästi.

Vaitiolovelvollisuus sitoo vertaisohjaajia ja osallistujia toiminnan ajan ja sen jälkeen.

Toiminnan päihteettömyys mahdollistaa fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden sekä luo puitteet tunteiden ja ajatusten käsittelylle. Toiminnan yhteydessä ei pyydetä tai anneta rahaa lainaksi.

3. Vapaaehtoisuuden ja vertaisuuden arvostaminen

Toimintamme on vapaaehtoista eikä ketään pakoteta mihinkään.

Toiminta on yleishyödyllistä eikä tuota taloudellista hyötyä. Vertaisohjaajat ovat vapaaehtoisia eivätkä saa työstään palkkaa. Vertaistoiminta on osallistujille maksutonta.

Toimintamme ei ole ammattityötä, hoitoa, terapiaa tai kuntoutusta. Tarvittaessa ohjaamme osallistujat ammattiavun piiriin.

Luotamme vertaisuuden voimaan. Vertaiset voivat antaa ja saada tukea toisiltaan. Yhdessä jaettu tieto, kokemuksista oppiminen ja uusien näkökulmien etsiminen tukevat selviytymistä.

4. Kohtaaminen ja rakentava vuorovaikutus

Kohtaamme ihmiset hyväksyvästi ja myönteisesti, ei kritisoiden. Emme luule tietävämme, mikä on toisille parasta.

Kuulemme ja kuuntelemme sekä annamme tilaa vuorovaikutukselle ja erilaisille mielipiteille.

Jokaisella on yhtäläinen oikeus puhua tulematta keskeytetyksi. Jokaisella on myös oikeus olla hiljaa.

5. Yhteinen vastuu onnistumisesta

Toimintaa osallistuvat asettavat itse omat tavoitteensa. Heillä on myös vastuu tavoitteiden edistämisestä omassa tahdissa ja omalla yksilöllisellä tavalla.

Vertaisohjaajien tehtävänä on ohjata vuorovaikutusta, auttaa ihmisiä löytämään omia ratkaisujaan ja huolehtia siitä, että keskustelu pysyy asiassa.