fbpx Hyppää sisältöön

Vertaistukea ryhmässä – mistä on kyse?

Vertaisryhmät


Vertaistukea ryhmässä – mistä on kyse?

Vertaisuus on sitä, että ymmärtää toista oman samankaltaisen kokemuksen kautta, ja on siten vertainen.

Vertaisten välinen tuki on vastavuoroista, koska molemmat ovat sekä tuen tarjoajia että vastaanottajia. Saman asian, esimerkiksi rahapeliongelman, kokeneen kanssa on usein helpompaa keskustella, koska molemmat ymmärtävät minkälaisia tunteita ja ajatuksia tilanne saattaa herättää.

Toisten kertomukset ja tarinat tuovat vertaisilleen toivoa ja uskoa tulevasta. Erityisen voimaannuttavaa on tunne siitä, että ei ole ainoa ja myös toiset ovat kokeneet samankaltaisen kokemuksen.

Vertaisohjaajat

Pelirajaton-toiminta perustuu vertaistuen tarjoamiseen eri palveluissa, kuten ryhmissä, puhelimitse tai verkossa. Konkreettista toimintaa ohjaavat vapaaehtoiset vertaisohjaajat, joilla on omakohtainen kokemus ongelmallisesta rahapelaamisesta tai läheisenä olemisesta. He toimivat vertaistukijoina Pelirajaton-toimintaan hakeutuville henkilöille.

Ryhmissä vertaisohjaaja vetää ryhmää kasvokkain tai verkossa. Vertaisryhmä kokoontuu 12 kertaa aina 2 tunnin ajan. Ohjaaja kokoon itse ryhmän hakijoista ja pitää huolen ryhmän tiedoittamisesta. Ryhmät eivät kuitenkaan ole ohjaajavetoisia, vaan keskustelu pysyy avoimena ja keskustelevana, eli vertaistuellisena. Huom! Ryhmät eivät ole ammattityötä, hoitoa, terapiaa tai kuntoutusta.

Vertaisryhmät

Monelle tulee vertaisryhmästä ensimmäisenä mieleen tilanne, jossa istutaan piirissä – usein kiikkerän epämukavilla tuoleilla – puheenvuoron siirtyessä ohjaajan sanelemana osallistujalta toiselle. Jokainen kertoo vuorollaan asiansa ja siirtyy sen jälkeen tuijottamaan hiljaa omia kengänkärkiään.

Mielikuva Hollywood-elokuvan -tyylisestä AA-kerhon kohtauksesta tuntuu kaukaiselta Pelirajaton-vertaisryhmän kokoontumisessa.

Vertaisryhmissä vallitsee välitön ja rento tunnelma. Moni kokee suurta helpotusta päästessään vihdoin puhumaan ongelmallisesta pelaamisesta, tai pelaajan läheisenä elämisestä, yhdessä toisten samassa tilanteessa olevien vertaisten kanssa. Keskustelu kulkee vapaasti ja halutessaan voi vain kuunnella.

Pelirajaton-vertaisryhmät käynnistyvät eri paikkakunnilla syksyllä ja keväällä. Ryhmiä järjestetään sekä pelaajille että läheisille. Ryhmään kannattaa osallistua, sillä saman asian kanssa painivien vertaisten kanssa käyty keskustelu ja ajatustenvaihto auttaa oikeasti.

Jokaiselle kokoontumiselle on oma teemansa, jonka puitteissa käydään vapaata keskustelua. Ryhmissä puhutaan mm. retkahduksista, ratkaisuista, ihmissuhteista ja omasta jaksamisesta sekä muutostyöstä.

Ihmisillä on kyky muuttaa omaa elämäänsä. Emme usko ylipsykologisointiin, vaan käytännön tekoihin. Vertaisryhmä ja -ohjaaja ovat tukena muutostyössä, johon on päätetty lähteä ryhmään ilmoittautuessa. Pelirajaton-ryhmissä ei keskitytä vaikeuksiin vaan mahdollisuuksiin ja toivon luomiseen.


Vertaisryhmän toiminnan pääperiaateet

Kunnioitus ja tasa-arvo
Jokaiseen suhtaudutaan kunnioittavasti riippumatta vakaumuksesta tai henkilökohtaisista valinnoista.

Luottamus ja turvallinen ilmapiiri
Ryhmäläiset sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteen, eikä ryhmän tai ryhmäläisten asioista kerrota ryhmän ulkopuolella.

Vapaaehtoisuus ja maksuttomuus
Ketään ei pakoteta mihinkään. Toiminta on kaikille maksutonta ja vapaaehtoista.

Kohtaaminen ja rakentava vuorovaikutus
Ihmiset kohdataan hyväksyvästi – ei kritisoiden. Jokaisella on yhtäläinen oikeus puhua tai olla hiljaa. Erilaisille mielipiteille annetaan tilaa.  


Vertaisryhmään osallistuneiden kommentteja ryhmän jälkeen

–Sain erilaisia näkökulmia asioihin. Se ”pakotti” ajattelemaan omaa tilannetta, mikä oli hyvä asia!

Lämmin ilmapiiri ja hyväksyvä, ei tuomitseva. Sisältö juuri oikeanlaista, eteenpäin ajattelevaa. Toteutus hyvä, pieni ryhmä ja keskusteleva.

Sain ryhmältä paljon ja uskon että siitä oli apua sekä minulle että välillisesti pelaajalle. Opin ymmärtämään pelaamisen taustoja, syitä ja että pelaamattomuus on pitkä tie.

Olin ensimmäisestä kerrasta asti positiivisesti yllättynyt ihmisten avoimuudesta ja siitä kuinka hyvin pystyin samaistumaan kaikkiin, mukaan lukien ohjaajiin. Myös variaatio kanssaryhmäläisten taustoissa ja ikäjakaumassa oli hienoa.

Ryhmä toi paljon uusia ajatuksia siihen miksi pelaan. Ja antoi voimaa löytää itsestäni uusia puolia ja uutta tekemistä pelaamisen tilalle. Vertaistuki on ihana asia.

–Olen saanut tukea ja apua. Olin todella ahdistunut ennen ryhmään pääsyä. Nyt mieli on paljon valoisampi.

Ryhmällä oli tosi suuri vaikutus, isompi kuin osasin edes odottaa. Sain tosi paljon tukea ja rohkeutta puhua asioista. En olisi selvinnyt mitenkään ilman näitä ryhmätapaamisia.

Sain vertaistukea ja toivoa. Uskon että pärjään häpeän ja toivon kanssa paremmin. Kaikki on itsestä kiinni, mutta kun pitää mielen avoimena niin löytää positiivisia asioita joka puolelta matkalla kohti pelaamattomuutta.

Puolison rahapeliongelman haasteiden vaikutuksia itseen tuli käsiteltyä säännöllisesti. Muutoin olisin huomaamattani lakaissut tahattomasti asiaa maton alle. Käsittely on muuttanut omaa asennetta toiveikkaammaksi, ja samalla toisaalta realistisemmaksi. Sain tukea omasta itsestäni huolehtimiseen, ja olen pitänyt paremmin itsestäni huolta. Omat arvot, tarpeet ja toiveet on selkiytynyt, ja sen lisäksi oon rohkaistunut myös puhumaan niistä. Työkirja jää käyttöön jatkossakin!

Ryhmä oli huippu, vaikka pari retkahdusta matkan varrella ollut. Häpeän tunne on kadonnut ja saanut muiden kokemuksista paljon irti. Sai huomata, ettei ole yksin tämän ongelman kanssa.

–Sain rauhoitettua mieltäni ja ahdistuneisuuteni lievittyi. Olen ymmärtänyt omaa toimintaani ja jatkossa en niin ole tunteiden heiteltävissä, vaan ymmärrän myös pelaajan ajatus- ja toimintamaailmaa paremmin, mikä helpottaa omaa suhtautumistani pelaamisiin. Tulin ymmärretyksi ja kuulluksi, mikä oli erittäin tärkeää. En koe olevani enää outolintu ja koen, että nyt minulla on työkaluja ”hallita” pelaajan kanssa elämää. Eli toisin sanoen, vastuu on pelaajalla itsellään ja minä voin huolehtia vain itsestäni.

–Ryhmä vaikutti elämänasenteeseeni positiivisella tavalla.


Lisätietoa