fbpx Hyppää sisältöön

Ideasta hankkeeseen

Blogi, Kokemusasiantuntijat

Kirjoittaessani tätä blogikirjoitusta, työskentelen ensimmäistä kokonaista päivää hankkeessa, jonka idea syntyi noin vuosi sitten. Jotta pääsemme idean syntyyn, minun on hyvä avata taustoja. 

Olen toipunut rahapeliriippuvainen, Sosped-säätiön kouluttama vertaistukiohjaaja ja kokemusasiantuntija. Tämä koulutus on ollut väylänä työtehtäviin, joita edelleenkin teen, hankkeen ohella. Olen viimeiset kaksi vuotta työskennellyt Porin Kaupungilla kokoaikaisena rahapeliriippuvuuden kokemusasiantuntijana. Työtehtäviini on kuulunut pääsääntöisesti asiakastyö (sekä pelaaja- että läheistyö) sekä laitos- että avopalveluissa, sekä esim. organisaation sisäinen koulutus liittyen rahapeliongelmiin, rahapeliriippuvuuteen ja pelihaittoihin. Työni ohella olen suorittanut mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon, saaden sitä kautta kokemukseni ulkopuolista tietoa riippuvuussairauksista, niiden hoidosta ja ennaltaehkäisystä.  

Oman henkilökohtaisen kokemukseni, koulutukseni ja käytännön työn näytöistä syntyi idea, jota pitkän aikaa kypsyteltiin sekä muutaman muun Pelirajat’on-kokemusasiantuntijan kanssa että Sosped-säätiön työntekijöiden kanssa. Laajennettu asiantuntijuus, jossa pohjalla oma kokemus, mutta myös syvempi ymmärrys itse ilmiöstä, sairaudesta, haitoista ja niiden vähentämisestä ja ennaltaehkäisystä.  

Itselleni oli alusta saakka selvää, että idea on toteutuessaan niin innovatiivinen, että se on pakko toteuttaa kansainvälisesti – ymmärtääkseen itse rahapelaamisen ilmiötä laajasti, on ymmärrettävä eri toimintaympäristöjä sekä kulttuurillisia tekijöitä ja niiden vaikutuksia.

Pitkällisen etsimisen jälkeen yhteistyömaiksi hankkeeseen valikoituivat Irlanti ja Norja. Kummastakin maasta saimme yhteistyökumppaneiksi hankkeeseemme järjestöt, joilla kummallakin on omaa erityisosaamista hankkeen osa-alueista ja historia ongelmallisen rahapelaamisen ja rahapeliriippuvuuden parissa työskentelystä, sekä kansalaisvaikuttamisesta. Yhteistyöpalavereissamme hioimme idean hankkeen muotoon ja syntyi Tex – Trust the experience, not the dealer. 

Kuten hankkeen nimestäkin saattaa päätellä, hankkeen ydin ja sielu on kokemuksessa. Siinä, miten kokemus valjastetaan sellaiseksi asiantuntijuudeksi, että sillä pystytään sekä ehkäisemään, että vähentämään rahapelihaittoja. Trust the experience, not the dealer on koulutuskokonaisuus, joka luodaan kolmen maan yhteistyönä ja jonka mallin mukaisesti koulutetaan hankkeessa pilottiryhmä uusia asiantuntijoita. Asiantuntijoita, jotka tulevaisuudessa omassa maassaan ja toimintaympäristössään käyttävät kokemustaan ja tietotaitoaan auttamiseen, ennaltaehkäisemiseen ja vaikuttamiseen. 

Tulen jatkossa kertomaan blogissa hankkeen etenemisestä ja kertomaan enemmän ja syvemmin itse koulutuksesta. Tarkoituksenani on jakaa rehellisesti ja avoimesti sekä onnistumiset, että haasteet. Olen itse, kokemusasiantuntijana ja hankesuunnittelijana, äärimmäisen innoissani tästä mahdollisuudesta. Mahdollisuudesta yhteiskunnalle. Sillä on hyvin vaikea nähdä mistä me oppisimme, jos emme kokemuksesta?  

Hankesuunnittelija ja kokemusasiantuntija Jenna Mäkelä (blogikirjoitus)