fbpx Hyppää sisältöön

Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin

Kolmivuotisessa Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hankkeessa (3/2018 – 12/2020) kehitettiin hankkeen tavoitteiden mukaisesti niin rahapelaajille ja läheisille tarjottua kunnallista tukea ja hoitoa sekä edistettiin rahapelijärjestelmän vastuullisuutta.

Hankkeessa kokemusasiantuntijat ja vertaiset kutsuttiin mukaan mahdollisimman tasavertaisiksi palveluiden yhteiskehittäjiksi ammattilaisten rinnalle kolmella pilottipaikkakunnalla. Lisäksi hankkeessa kokeiltiin monia eri tapoja, joiden avulla kokemusasiantuntijoiden ja muiden rahapeliongelmaa kokeneiden oli mahdollista osallistua rahapelijärjestelmän vastuullisuuden kehittämiseen.

Kolmessa yhteiskehittämisryhmässä kehitettiin hoitoon hakeutumisen helpottumista sekä hoidon sisältöä monilla tavoilla. Lisäksi kokeiltiin useampia palveluita, jotka yhdistivät vertaisuutta ja ammatillisuutta. Kokemusasiantuntijat osallistuivat rahapelijärjestelmän vastuullisuuden kehittämiseen myös monin tavoin.

Yhteiskehittämisryhmien toiminta ja tuotokset on esitelty alla kolmessa erillisessä raportissa, samoin vastuullisuuden kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet.


Hoitopalveluiden kehittäminen yhteiskehittämisryhmissä

Hankkeessa perustettiin yhteiskehittämisryhmiä kolmelle paikkakunnalle. Oulussa aloitimme syyskuussa 2018, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä tammikuussa 2019 ja Tampereella syyskuussa 2019. Kukin kehittämishanke kesti 9-12 kuukautta. Kaikilla paikkakunnilla saatiin yhdessä aikaiseksi hyvää asiakaspalautetta keränneitä, vertaisuutta hyödyntäviä palvelukokeiluita. Tiiviit hankeraportit löydät alta.

Yhteiskehittämisryhmät koostuivat Pelirajaton-toiminnan kokemusasiantuntijoista ja vertaisohjaajista (yhteensä 12 hlö) sekä ongelmapelaajia kohtaavista ammattilaisista: hoito- ja asiakastyöntekijöistä ja heidän esimiehistään sekä muista sosiaalialan työntekijöistä. Kehittämisryhmien tehtävänä oli tunnistaa hoito- ja tukipalveluiden kehittämiskohteita, ideoida niihin uusia toimintatapoja sekä kokeilla suunnitelmien toimivuutta myös käytännössä.

Seuraava vaihe on hyväksi havaittujen, vertaisuutta hyödyntävien palveluiden levittäminen myös muille paikkakunnille. Joulukuussa 2020 levitimme jo näitä:


OULU 9/2018 – 5/2019

Oulussa avopäihdepalveluiden ammattilaiset ja Pelirajaton-kokemusasiantuntijat kehittivät yhdessä hoitokäyntejä ja hoitoon pääsyä: kokemusasiantuntijat toivat vertaisuutta hoitokäynneille ja hoitoryhmiin sekä asiakkaille järjestettyihin ensitietoiltoihin. Myös hoitoon pääsyä onnistuttiin nopeuttamaan siirtämällä tuen painopistettä hoidon alkuvaiheeseen.

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ 1/2019 – 1/2020

Keski-Uudellamaalla sosiaali- ja terveysalan usean yksikön ammattilaiset ja Pelirajaton-toiminnan kokemusasiantuntijat kehittivät yhdessä sote-yksiköissä tapahtuvaa rahapeliongelmien puheeksiottoa sekä oppilaitoksissa tapahtuvaa ennaltaehkäisyä. Kokemusasiantuntija vieraili myös alueen hoidollisessa ryhmässä.

TAMPERE 9/2019 – 10/2020

Tampereella kolme vertaisohjaajamme ja yksi kokemusasiantuntijamme kehittävät psykiatria- ja päihdekeskuksen työntekijöiden kanssa rahapeliongelmasta kärsiville ja läheisille suunnatun matalakynnyksisen neljän webinaarin sarjan. Webinaarisarja järjestettiin syyskuussa 2020, keskiviikkoisin klo 16:30-18. Webinaarien teemat olivat: rahapeliongelma (2.9.), muutos (9.9.), velat (16.9.) & läheiset (23.9).


Rahapelijärjestelmän vastuullisuuteen vaikuttaminen

Hankkeessa vaikutettiin kokemustiedon avulla myös vastuullisemman, haittoja paremmin ehkäisevän rahapelitoiminnan ja -järjestelmän kehittämiseksi sekä ihmisten haittatietoisuuden lisäämiseksi. Keinoja, vaikuttamiskanavia ja yhteisiä tavoitteita suunniteltiin yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Viesti on selvästi välittynyt päättäjille, kansalaisille ja peliyhtiöille: nyt vastuullisuuteen ja ongelmien ehkäisyyn liittyviä asioita kehitetään ja pyritään huomioimaan yhteiskunnassamme aivan eri tavoin kuin keväällä 2018, jolloin hanke alkoi.

Merkittävin hankkeen puitteissa toteutettu yhteinen ponnistus oli Pelikoneet KauPOISta! -kansalaisaloite ja siihen liittyvä kampanjointi. Lisäksi teimme lukuisia muita toimia kokemusäänen kuulemiseksi: olimme kokemuasiantuntijoiden kanssa kuultavana useissa eri sääntelyelimissä (Veikkauksen hallintoneuvostossa eduskunnassa, 2 krt. sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien haitta-arviointiryhmässä sekä 2 krt. sisäministeriössä), laadimme yhteisiä lausuntoja sisäministeriölle sekä STM:n rahapelien haitta-arviointiryhmälle (yht 5 kpl), teimme lehdistötiedotteita, osallistuimme sosiaali- ja terveysjärjestöjen skenaariotyöskentelyyn sekä olimme mukana kehittämässä riskipelaajien kontaktointimallia Veikkauksen vastuuyksikön kanssa. Lisäksi toteutimme kyselytutkimuksen korona-ajan vaikutuksista, osallistuimme ja esiinnyimme kansainvälisessä rahapelihaittakonferenssissa sekä olimme mukana toteuttamassa valtakunnallista läheiswebinaaria ja kasvokkaista kansalaistilaisuutta yhdessä THL:n ja muiden toimijoiden kanssa.

Rahapelijärjestelmän vastuullisuuden ja ihmisten tietoisuuden lisäämiseksi toteutetut toimenpiteet:

 • Veikkauksen riskipelaajien kontaktointi -mallin valmistelutyöpajaan osallistuminen 13.10.2020
  Kuusi kokemusasiantuntijaamme jakoivat asiantuntemustaan kontaktointimallin kehittämiseksi. Kehitetyn mallin avulla Veikkaus testaa riskipelaajien suoraa kontaktointia haittojen ehkäisemiseksi.
 • Kuulemistilaisuus STM:n arviointiryhmälle 14.2.2020.
  Kerroimme Sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien toimeenpanon arviointiryhmälle kokemusasiantuntijoidemme keskeisimmät havainnot raha-automaattien aiheuttamien haittojen syistä ja tärkeimpiä ’teknisiä’ keinoja haittojen ehkäisemiseksi.
 • Esitys Veikkauksen hallintoneuvostossa 12.12.2019.
  Veimme kokemustoimijoidemme näkökulmia hallintoneuvostolle Veikkauksen keinoista peliongelmien ehkäisemisessä ja vähentämisessä sekä kerroimme uusia avauksia näiden tehostamiseksi. Viestiä olivat viemässä kaksi kokemusasiantuntijaamme, hankesuunnittelija ja toiminnanjohtajamme.
 • Lausunto STM:n arviointiryhmälle 7.10.2019.
  Toimitimme Sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien toimeenpanon arviointiryhmälle lausunnon toimivista pelaamisen hallinnan työkaluista, joita tulisi kokemusasiantuntijoidemme ja vertaisohjaajiemme mielestä liittää tunnistautuneen automaattipelaamisen yhteyteen.
 • Kansalaisaloite 20.3.2019 – 20.9.2019.
  Rahapeliautomaattien poistamiseen arkisista ympäristöistä tähdännyt Pelikoneet KauPOISta!-kansalaisaloite ja kampanjointi suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Aloite keräsi 31 911 nimeä ja herätti paljon keskustelua mediassa ja somessa. Kokemusasiantuntijat laittoivat aloitteen vireille uudelleen 22.10.2019. Lue ensimmäisen aloitteen kulusta sekä tutustu kampanjasivuun pelikoneetkaupoista.fi.
 • Osallistuminen skenaariotyöskentelyyn (10.6.2019, 27.8.2019 & 28.11.2019)
  Osallistuimme kokemusasiantuntijamme kanssa Sosten skenaariotyöskentelyyn rahapelihaittojen ehkäisyyn ja kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin liittyen.
 • Osallistuminen ja esiintyminen kv. rahapelikonferenssissa 4.-5.6.2019.
  Osallistuimme neljän kokemusasiatuntijamme kanssa kansainväliseen SNSUS-konferenssiin, jossa pidimme myös oman esityksemme. Katso esitysmateriaali ja lue lisää tästä.
 • Lausunto STM:n haitta-arvioryhmälle 1.4.2019.
  Toimitimme lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien toimeenpanon arviointiryhmälle kokemustoimijoiden näkemyksistä rahapelien maksamisesta luotolla.
 • Vierailu STM:n haitta-arvioryhmässä 23.11.2018.
  vierailimme Sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien toimeenpanon arviointiryhmässä vertaisohjaajamme kanssa viemässä toimijoidemme näkemyksiä Veikkauksen valikoimaan otettavista uusista maltalaispeleistä.
 • Lehdistötiedote 15.11.2018.
  Teimme yhdessä toimijoidemme kanssa lehdistötiedotteen Veikkauksen uusista maltalaistaustaista nettiautomaattipeleistä. Lue tiedote.
 • Vierailu rahapeliasioiden neuvottelukunnassa 21.9.2018.
  Kokemusasiantuntijamme vieraili rahapeliasioiden neuvottelukunnassa viemässä pelaajien viestiä. Lue lisää.
 • Lausunto uudesta arpajaislaista 13.8.2018.
  Pelirajaton-toiminta teki kokemusasiantuntijoidensa kanssa yhdessä lausunnon rahapeliautomaattien tunnistautumiseen tähtäävästä lakimuutosehdotuksesta. Lue lisää.
 • Lakiehdotuksen tiivistys 3.7.2018.
  Tiivistimme lakiuudistusehdotuksen ja pyysimme ihmisten näkemyksiä. Lue lisää.

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Pelirajaton-toiminta jatkaa kokemusasiantuntijatyön kehittämistä ja hyvien mallien levittämistä eri puolille Suomea yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja yhteistyötahojen kanssa myös tulevaisuudessa.

Markus Sjöholm

Hankesuunnittelija
Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke (2018-20)