fbpx Hyppää sisältöön

Kokemusasiantuntijamme ovat mukana kehittämässä palveluita Oulussa – ja pian muuallakin!

Kokemusasiantuntijat, Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin, Pelaajille

Tarjoamme Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hankkeessamme kolmelle pilottipaikkakunnalle kokemusasiantuntijoidemme apua rahapeliongelmaan tarjottujen kunnallisten hoitopalveluiden kehittämiseksi. Oulussa kokemuksellinen ja ammatillinen osaaminen on kohdannut rakentavissa merkeissä syksyn työpajoissa –­ uusia ideoita ja oivalluksia on syntynyt puolin ja toisin. Nyt yhteistyön hedelmiä aletaan tarjota apua hakeville asiakkaille!

”Ehkä tulevaisuus ei olekaan niin synkkä, kun hoidot ja avun saanti tästä vielä helpottuvat.”

”On ollut hienoa saada uutta näkökulmaa ongelmapelaajien hoitoon. Olen oppinut jo näin lyhyellä ajalla kokemusasiantuntijoilta todella paljon. Yhteinen kieli löytyi helposti, vaikka oli jännää huomata, että puhuimme aluksi samoista asioista hivenen eri käsittein. Meillä on ollut vapaa ja luova ilmapiiri yhteisessä innovoinnissa. Odotukset ovat ylittyneet positiivisesti”, tunnelmoi Oulun avopäihdepalveluissa vuosia niin päihde- kuin toiminnallisia riippuvuuksia hoitanut psykologi Marja Pura hankkeen alkuvaiheita.

Kolmisen vuotta sitten peliriippuvuudestaan irti päässyt ja Oulussa nyt neljättä vertaisryhmäänsä ohjaava Jaakko Alajuuma säestää samaan tyyliin: ”Olen kokenut yhteistyön alkaneen oikein hyvin. Työskentely on ollut luontevaa ja inspiroivaa, ja työpajoissa on ollut tekemisen meininkiä. Avopäihdepalveluissa tehdään hyvää työtä ja työntekijät ovat rautaisia ammattilaisia. Näillä uusilla ideoilla mennään varmasti vielä eteenpäin. Ehkä tulevaisuus ei olekaan niin synkkä, kun hoidot ja avun saanti tästä vielä helpottuvat.”

Marjan ja Jaakon lisäksi Oulun yhteiskehittämisryhmässä on mukana viisi muuta kehittäjää: avopäihdepalveluiden puolelta hoidon alkuarvioita toteuttava Anni, sairaanhoitaja Anu sekä palveluesimies Kati. Pelirajat’on -toiminnasta mukana on Jaakon lisäksi monessa mukana ollut kokemusasiantuntijamme Tapio. Nuoruuden innolla ryhmää täydentää pari vuotta sitten Jaakon ohjaamassa ryhmässä toipunut Jukka.

Uusia oivalluksia yhdessä

Kokemusasiantuntijuus edellyttää, että oman kokemuksen vankan haltuunoton lisäksi ongelmaa osataan hahmottaa myös itseä laajemmasta perspektiivistä. Tätä taitoa on hiottu esimerkiksi lisäkouluttautumalla, vertaistukea muille tarjoamalla sekä omaa tarinaa eri tapahtumissa jakaessa. Marja on havainnoinut, että kokemusosaajat ovat hienosti sisäistäneet rahapeliongelman luonteen. ”Tästä syntyy uskomattoman hienoa osaamista ja kypsiä ihmisiä. Ihailen heidän vilpitöntä haluaan auttaa”.

”Pelaajat tietävät oman kokemuksensa valossa esimerkiksi velka-asioiden hoitamisesta paremmin käytännön asioita.”

Marja Pura
Oulun avopäihdepalvelujen psykologi

Asiakkaille uusien palveluiden myötä koituvien suorien hyötyjen lisäksi hankkeesta saattaa seurata myös epäsuorempia hyötyjä. Yhteistyö voinee tuoda puolin ja toisin uutta potkua, havaintoja ja keinojakin omaan auttamistyöhön.

”Olen huomannut, että on asioita, joista meillä ammattilaisilla ei ole eikä voi olla tarkkaa tietoa. Pelaajat tietävät oman kokemuksensa valossa esimerkiksi velka-asioiden hoitamisesta paremmin käytännön asioita. Samoin myös siitä, miten pelipalveluihin rakennetaan toimivia esteitä. Olen havahtunut uudella tavalla siihenkin, kuinka paljon peliriippuvuus merkitsee heidän lähipiirilleen ja kuinka tuen järjestäminen heillekin on tärkeää”, Marja Pura pohdiskelee.

Vaikka kokemusasiantuntijamme Jaakko onkin kohdannut monenlaisia ongelmapelaajia niin ryhmissä, chatissa kuin keskustelutilaisuuksissakin, myös hän toteaa havahtuneensa kehittämisryhmässä uudella tavalla siihen tosiasiaan, kuinka iso ongelma rahapeliriiippuvuus onkaan. ”Samalla minulle on myös vahvistunut tunne siitä, että laadukasta apua tähän tulee tarjota ja hyvä jos sitä on myös helposti saatavilla.”

Toiveena nopeampi hoitoon pääsy ja läheiset mukaan

Ensimmäisessä pajassa syyskuussa käytiin niin työntekijä- kuin kokemusasiantuntijanäkökulmasta läpi ongelmapelaamisesta kärsivien tyypillisiä avun tarpeita sekä niitä toiminnan ja ajattelun muutoksia, joita ihmisissä peliriippuvuudesta toipuessaan pikkuhiljaa tapahtuu. Saman tyyppisiä avun tarpeita havaittiin sekä vertaisryhmistä että yksilöterapiasta apua hakevilla.

Kokemusasiantuntijat ja työntekijät laitettiin myös yhdessä pohtimaan ja tunnistamaan Oulun alueen kehittämistarpeita. Ryhmän näkökulmasta Oulun tärkeimpiä kehittämiskohteita olivat varsinaiseen hoitoon pääsyn nopeuttaminen, läheisille tarjotun avun ja tuen kehittäminen sekä alkuarvion kehittäminen siten, että asiakas saisi tehokasta apua ja toivoa toipumiseensa välittömästi apua hakiessaan.

Lisäksi havaittiin, että alueen muille palveluille olisi hyödyllistä tarjota syvempää tietoa ja koulutusta peliongelman tunnistamiseen ja hoitoon ohjaamiseen. Suunnitteilla onkin tämän johdosta tiedon levittämistä myös muihin ongelmapelaajia alueella kohtaaviin palveluihin. Myös ammattilaisten ja vertaisten yhteistyön toivottiin jatkossakin syvenevän esimerkiksi yhteisten koulutusten ja tiedonvaihdon merkeissä.

Ensimmäisen työpajan jälkeen työntekijät ja kokemustoimijat kokoontuivat pareittain ideoimaan ratkaisuvaihtoehtoja havaittuihin kehittämistarpeisiin. Ideointia ja sisältöjen muotoilua jatkettiin tarkemmin toisessa työpajassa.

Marjan mielestä yhteinen sävel siitä, mihin tilanteisiin hankkeen palvelua tulisi Oulussa kohdentaa, löytyi yllättävänkin helposti. ”Meillä syntyi hienoja kokeiltavia asiakaslähtöisiä palvelukonsepteja koko hoitopolun ajaksi, joissa ovat mukana niin kokemusosaaja kuin ammattilainen.” Ryhmän kehittämät palvelukonseptikuvaukset on esitelty myös muille Avopäihdepalveluissa työskenteleville asiakastyöntekijöille, nyt myös ensimmäisille asiakkaille.

Uudet kokeilut on juuri käynnistetty!

Asiakkaalle tarjotaan kokeilujakson aikana kahden alkuarviokäynnin lisäksi 1-3 hoitokäyntiä nopealla aikataululla, jonka jälkeen seuraa vasta pidempi odotusaika.

Hoidon alkuvaiheeseen kehitettiin uusi malli, joka on jo otettu käyttöön. Jonoa ei voida rajallisten työtekijäresurssien takia saada ratkaisevasti lyhennettyä hoidon laadun kärsimättä, mutta tuen painopistettä pyritään siirtämään enemmän hoitoon hakeutumisen alkuvaiheeseen. Asiakkaalle tarjotaan kokeilujakson aikana kahden alkuarviokäynnin lisäksi 1-3 hoitokäyntiä nopealla aikataululla, jonka jälkeen seuraa vasta pidempi odotusaika. Lisäkäyntien toivotaan tarjoavan asiakkaalle enemmän tietoa, työvälineitä ja toivoa tilanteensa edistämiseksi. Asiakkaalle tarjotaan myös vaihtoehtoa, että yhdelle tai kahdelle näistä alun käynneistä osallistuisi kokemusasiantuntija.

Alkuvaihetta sujuvoitetaan myös toisella kokeilulla, ryhmätilaisuuksilla. Alkuarviovaiheessa oleville sekä jo hoitoon pääsyä odottaville pelaajille ja heidän läheisilleen kokeillaan työtekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden yhdessä vetämiä ryhmätilaisuuksia. Tilaisuuksissa tarjotaan tarkempaa tietoa peliriippuvuudesta, Oulussa tarjotuista hoito- ja tukivaihtoehdoista sekä pyritään voimistamaan ihmisten muutosmotivaatiota. Ryhmätilaisuudet käynnistettäneen joulukuussa, kun tarkempi sisältö on ehditty yhdessä suunnitella.

Kolmas kokeilu liittyy hoitokäyntien tehostamiseen. Myös hoitokäynneille osallistuu asiakkaan niin halutessa kokemusasiantuntija. Näin toimimalla vertaisuuskokemuksen saaminen mahdollistuu myös heille, jotka eivät ole halukkaita osallistumaan ryhmiin. Oletuksena on, että hoito voisi hyödyttää asiakasta enemmän, kun kokemusasiantuntija tuo uudenlaista rohkaisua, toivoa ja selviytymiskeinoja oman tarinansa ja esimerkkinsä avulla. Tälle luulisi olevan tarvetta, sillä Marjan kertoman mukaan avopäihdepalveluissa peliriippuvuuden takia hoidossa käyvistä monikaan ei ole koskaan tavannut toista ihmistä, joilla on ollut sama ongelma.

Näiden kolmen kokeilun lisäksi Tapio aloittaa Oulussa kahden henkilön kesken tapahtuvan tukihenkilötoiminnan. Tukihenkilötoimintaa pilotoidaan syksyn ja kevään aikana myös muilla paikkakunnilla.

Tammikuun lopussa arvioidaan kerätyn palautteen perusteella nyt kokeiluun otettavien kolmen palvelun hyödyllisyyttä sekä arvioidaan, halutaanko niitä jatkaa. Hanke päättyy Oulussa loppukeväästä 2019. Keväälle on tarkoitus juonia vielä uusia kokeiluja ja/tai hioa näitä jo testattuja. Odotellaan jännityksellä, mitä tuleman pitää!


Millaisia ajatuksia sinulla on rahapeliongelmiin tarjotusta kunnallisesta hoidosta? 
Kerro ajatuksesi hoidon kehittämiseksi täällä, välitämme vinkkisi kehittäjäryhmien tietoon: https://fi.surveymonkey.com/r/kokijatkehittajina


Teksti: Markus Sjöholm