Hyppää sisältöön

Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin

Rahapeliongelmasta selviytyneet pelaajat ja läheiset ovat toipumisen, ongelmien kanssa elämisen sekä usein myös vertaistuen ja palvelujen käyttämisen asiantuntijoita.

Kolmivuotisessa Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hankkeessa (3/2018 – 12/2020) pyritään saamaan arvokas kokemusasiantuntijaosaaminen ja kokemustieto nykyistä parempaan hyötykäyttöön. 

Tarjoamme kolmelle pilottipaikkakunnalle pelaaja- ja läheiskokemusasiantuntijoidemme apua rahapeliongelmaan tarjottujen kunnallisten hoitopalveluiden kehittämiseksi yhdessä alueen sote-työntekijöiden kanssa. Hankkeessa kehitämme myös tapoja ja keinoja, joilla peliongelmasta selvinneet pääsevät vaikuttamaan rahapelijärjestelmän vastuullisuuteen. 

Hoitopalveluiden kehittäminen kolmella pilottipaikkakunnalla

Hankkeessa on perustettu yhteiskehittämisryhmiä kolmelle ennakkoluulottomalle paikkakunnalle: Oulussa aloitimme syyskuussa 2018, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä tammikuussa 2019 ja Tampereella syyskuussa 2019.

Yhteiskehittämisryhmät koostuvat Pelirajat’on-kokemusasiantuntijoista ja vertaisohjaajista, ongelmapelaajia kohtaavista hoito- ja asiakastyöntekijöistä ja heidän esimiehistään sekä mahdollisesti muista mukaan kutsuttavista peliongelmia kohtaavista tahoista.

Kehittämisryhmien tehtävänä on tunnistaa hoito- ja tukipalveluiden kehittämiskohteita, ideoida niihin uusia toimintatapoja ja testata ideoiden toimivuutta myös käytännössä. Kokemusasiantuntijoiden panos on käytössä läpi hankkeen.


OULUN KEHITTÄMISHANKE 9/2018 – 5/2019

Tutustu Oulun avopäihdepalveluiden kanssa toteutettuun yhteiskehittämishankkeeseen tarkemmin alta löytyvien linkkien kautta.

”Vertaisia vastaanotolle, apua alkuun ja kotijoukot koolle”


KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ 1/2019 – 1/2020

Mukana olevat KEU-soten työntekijät sekä kokemusasiantuntijamme ovat kehittäneet peruspalveluiden työntekijöille yhdessä materiaaleja puheeksiottoa, ongelman jatkokäsittelyä sekä eteenpäin ohjausta varten. Alkuvuodesta 2020 materiaaleja levitetään alueen työntekijöille ja testataan käytännön työssä.

Ohjaamon työntekijät sekä kokemusasiantuntijat ovat yhdessä kehittäneet kouluvierailumallin, jota on kokeiltu kolmella oppitunnilla (kaksi lukiovierailua, yksi sosiaalialan opiskelijoille) sekä hiottu saadun palautteen pohjalta.

Hanke päättyy Keski-Uudellamaalla tammikuussa 2020, jonka jälkeen raportoimme kehittämiskokeilumme tulokset.


TAMPERE 9/2019 –

Tampereella neljä kokemusasiantuntijaamme/vertaisohjaajaamme kehittävät psykiatria- ja päihdekeskuksen työntekijöiden kanssa rahapeliongelmasta kärsiville ja läheisille tarjottavia hoitopalveluita.

Ryhmä on kahden tapaamiskerran aikana (5.11. mennessä) määritellyt kehittämistoiveensa sekä ideoinut näihin ratkaisuja. Ideoista on jo lähdetty suunnittelemaan yhdessä tarkempia käytännön toteutuksia.


Rahapelijärjestelmän vastuullisuuteen vaikuttaminen

Hankkeessa pyritään kokemusasiantuntemuksen avulla myös vaikuttamaan vastuullisemman, haittoja paremmin ehkäisevän rahapelitoiminnan ja -järjestelmän kehittämiseksi ja ihmisten tietoisuuden lisäämiseksi. Keinoja, vaikuttamiskanavia ja yhteisiä tavoitteita on suunniteltu ja suunnitellaan edelleen yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

Isoin hankkeen puitteissa toistaiseksi toteutettu ponnistus on ollut Pelikoneet KauPOISta! -kansalaisaloite ja siihen liittyvä kampanjointi. Lisäksi olemme toteuttaneet lukuisia pienempiä tempauksia kokemusäänen kuulemiseksi. Työmme kokemustiedon kuulemiseksi päättävissä pöydissä jatkuu. Toistaiseksi (päivitetty 23.1.2019) olemme hankkeen puitteissa toteuttaneet mm. seuraavia asioita.

 • 14.2.2020 Kuulemistilaisuus STM:n arviointiryhmälle.
  Kerroimme Sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien toimeenpanon arviointiryhmälle kokemusasiantuntijoidemme keskeisimmät havainnot raha-automaattien aiheuttamien haittojen syistä ja tärkeimpiä ’teknisiä’ keinoja haittojen ehkäisemiseksi.
 • 12.12.2019 Esitys Veikkauksen hallintoneuvostossa.
  Veimme kokemustoimijoidemme näkökulmia hallintoneuvostolle Veikkauksen keinoista peliongelmien ehkäisemisessä ja vähentämisessä sekä kerroimme uusia avauksia näiden tehostamiseksi. Viestiä olivat viemässä kaksi kokemusasiantuntijaamme, hankesuunnittelija ja toiminnanjohtajamme.
 • 7.10.2019 Lausunto STM:n arviointiryhmälle.
  Toimitimme Sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien toimeenpanon arviointiryhmälle lausunnon toimivista pelaamisen hallinnan työkaluista, joita tulisi kokemusasiantuntijoidemme ja vertaisohjaajiemme mielestä liittää tunnistautuneen automaattipelaamisen yhteyteen.
 • 20.3.-20.9.2019 Kansalaisaloite.
  Rahapeliautomaattien poistamiseen arkisista ympäristöistä tähdännyt Pelikoneet KauPOISta!-kansalaisaloite ja kampanjointi suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Aloite keräsi 31 911 nimeä ja herätti paljon keskustelua mediassa ja somessa. Lue tarkemmin aloitteen kulusta tästä raportista. Aloitteen kampanjasivu löytyy osoitteesta pelikoneetkaupoista.fi. Kokemusasiantuntijat laittoivat aloitteen uudelleen vireille 22.10.19, aloitteen voi allekirjoittaa 22.4.2020 mennessä tästä.
 • 10.6.2019 Osallistuminen skenaariotyöskentelyyn.
  Osallistuimme kokemusasiantuntijamme kanssa Sosten skenaariotyöskentelyyn rahapelihaittojen ehkäisyyn ja kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin liittyen. (mukana myös 27.8. & 28.11.)
 • 4.-5.6.2019 Osallistuminen ja esiintyminen kv. rahapelikonferenssissa.
  Osallistuimme neljän kokemusasiatuntijamme kanssa kansainväliseen SNSUS-konferenssiin, jossa pidimme myös oman esityksemme. Katso esitysmateriaali ja lue lisää tästä.
 • 1.4.2019 Lausunto STM:n haitta-arvioryhmälle.
  Toimitimme lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien toimeenpanon arviointiryhmälle kokemustoimijoiden näkemyksistä rahapelien maksamisesta luotolla.
 • 23.11.2018 Vierailu STM:n haitta-arvioryhmässä.
  vierailimme Sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien toimeenpanon arviointiryhmässä vertaisohjaajamme kanssa viemässä toimijoidemme näkemyksiä Veikkauksen valikoimaan otettavista uusista maltalaispeleistä.
 • 15.11.2018 Lehdistötiedote.
  Teimme yhdessä toimijoidemme kanssa lehdistötiedotteen Veikkauksen uusista maltalaistaustaista nettiautomaattipeleistä. Lue tiedote tästä.
 • 21.9.2018 Vierailu rahapeliasioiden neuvottelukunnassa.
  Kokemusasiatuntijamme vieraili rahapeliasioiden neuvottelukunnassa viemässä pelaajien viestiä. Lue lisää tästä.
 • 13.8.2018 Lausunto uudesta arpajaislaista.
  Pelirajat’on-toiminta teki kokemusasiantuntijoidensa kanssa yhdessä lausunnon rahapeliautomaattien tunnistautumiseen tähtäävästä lakimuutosehdotuksesta. Lue lisää tästä.
 • 3.7.2018 Lakiehdotuksen tiivistys.
  Tiivistimme lakiuudistusehdotuksen ja pyysimme ihmisten näkemyksiä. Lue lisää tästä.

Vaikuta ja ehdota!

Haluamme saada ihmisten hyvät ideat hoidon sekä rahapelijärjestelmän vastuullisuuden kehittämiseksi kuuluviin. Kerro kehittämisideasi hoidosta täällä ja kehittämisideasi rahapeliongelman vähentämisestä täällä, niin tartumme toimeen!

Jokainen idea on arvokas ja siihen perehdytään!

Markus Sjöholm

Hankesuunnittelija

markus.sjoholm (at) sosped.fi |041 545 2595