Hyppää sisältöön

Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin

Kolmivuotisessa Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hankkeessa (3/2018 – 12/2020) on pyritty saamaan kokemusasiantuntijaosaaminen ja kokemustieto nykyistä parempaan hyötykäyttöön. 

Olemme tarjonneet kolmelle pilottipaikkakunnalle pelaaja- ja läheiskokemusasiantuntijoidemme apua rahapeliongelmaan tarjottujen kunnallisten hoitopalveluiden kehittämiseksi. Kaikki kolme yhteiskehittämisryhmää on jo saatu päätökseen.

Kehittämistyön hedelmiä levitetään seuraavaksi muille paikkakunnille. Loppuvuoden 2020 aikana levitämme seuraavia:

Hankkeessa on myös kehitetty tapoja ja keinoja, joilla rahapeliongelmasta selvinneet pääsevät vaikuttamaan ja kehittämään rahapelijärjestelmän vastuullisuutta.

Tutustu Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hankkeen aikaansaannoksiin tältä sivulta. 

Rahapeliongelmasta selviytyneet pelaajat ja läheiset ovat toipumisen, ongelmien kanssa elämisen ja usein myös vertaistuen sekä eri palvelujen käyttämisen asiantuntijoita.

Hoitopalveluiden kehittäminen

Hankkeessa perustettiin yhteiskehittämisryhmiä kolmelle paikkakunnalle. Oulussa aloitimme syyskuussa 2018, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä tammikuussa 2019 ja Tampereella syyskuussa 2019. Oulun ja Keski-Uudellamaan hankeraportit löydät alta, Tampereen raportti julkaistaan joulukuussa 2020.

Yhteiskehittämisryhmät koostuivat Pelirajat’on-kokemusasiantuntijoista ja vertaisohjaajista sekä ongelmapelaajia kohtaavista ammattilaisista: pääasiassa hoito- ja asiakastyöntekijöistä ja heidän esimiehistään, mutta myös muista sosiaalialan työntekijöistä.

Kehittämisryhmien tehtävänä oli tunnistaa hoito- ja tukipalveluiden kehittämiskohteita, ideoida niihin uusia toimintatapoja ja testata ideoiden toimivuutta myös käytännössä. Kokemusasiantuntijoiden panos on ollut käytössä läpi hankkeen.


OULUN KEHITTÄMISHANKE 9/2018 – 5/2019

Oulussa avopäihdepalveluiden ammattilaiset sekä Pelirajat’on-toiminnan kokemusasiantuntijat kehittivät yhdessä hoitokäyntejä ja hoitoon pääsyä: kokemusasiantuntijat toivat vertaisuutta hoitokäynneille ja hoitoryhmiin sekä asiakkaille järjestettyihin ensitietoiltoihin. Myös hoitoon pääsyä onnistuttiin nopeuttamaan siirtämällä tuen painopistettä hoidon alkuvaiheeseen.

Tutustu Oulun avopäihdepalveluiden kanssa toteutettuun yhteiskehittämishankkeeseen:


KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ 1/2019 – 1/2020

Keski-Uudellamaalla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja Pelirajat’on-toiminnan kokemusasiantuntijat kehittivät yhdessä sote-yksiköissä tapahtuvaa rahapeliongelmien puheeksiottoa, sekä oppilaitoksissa tapahtuvaa ennaltaehkäisyä.

Tutustu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän useamman eri yksikön kanssa toteutettuun yhteiskehittämishankkeeseen:


TAMPERE 9/2019 – 9/2020

Tampereella neljä kokemusasiantuntijaamme/vertaisohjaajaamme kehittävät psykiatria- ja päihdekeskuksen työntekijöiden kanssa rahapeliongelmasta kärsiville ja läheisille tarjottavia hoitopalveluita.

Syyskuussa 2020 järjestimme neljä webinaaria tamperelaisille rahapelaajille ja läheisille. Webinaarien teemat olivat: rahapeliongelma, muutos, velat & läheiset. Webinaareja olivat pitämässä kaksi kokemusasiantuntijaamme ja ammattilainen ja niiden sisällöt oli suunniteltu yhdessä. Tarkemmin webinaareista voit lukea tästä.

Raportti Tampereen kehittämishankkeesta julkaistaan tällä sivulla joulukuussa 2020.


Rahapelijärjestelmän vastuullisuuteen vaikuttaminen

Hankkeessa on pyritty kokemusasiantuntemuksen avulla vaikuttamaan myös vastuullisemman, haittoja paremmin ehkäisevän rahapelitoiminnan ja -järjestelmän kehittämiseksi ja ihmisten tietoisuuden lisäämiseksi. Keinoja, vaikuttamiskanavia ja yhteisiä tavoitteita on suunniteltu yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

Isoin hankkeen puitteissa toteutettu ponnistus on ollut Pelikoneet KauPOISta! -kansalaisaloite ja siihen liittyvä kampanjointi. Lisäksi olemme toteuttaneet lukuisia pienempiä tempauksia kokemusäänen kuulemiseksi. Työmme kokemustiedon kuulemiseksi päättävissä pöydissä jatkuu.

Hankkeessa on toteutettu mm. seuraavia asioita.

 • Kokemusasiantuntijapuheenvuoro 11.11.2020 arpajaislain uudistamista koskevassa Sisäministeriön kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa.
 • Veikkauksen riskipelaajien kontaktointi -mallin valmistelutyöpajaan osallistuminen 13.10.2020
  Kuusi kokemusasiantuntijaamme jakoivat asiantuntemustaan kontaktointimallin kehittämiseksi, jolla Veikkaus lähtee testaamaan riskipelaajien suoraa kontaktointia.
 • Kuulemistilaisuus STM:n arviointiryhmälle 14.2.2020.
  Kerroimme Sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien toimeenpanon arviointiryhmälle kokemusasiantuntijoidemme keskeisimmät havainnot raha-automaattien aiheuttamien haittojen syistä ja tärkeimpiä ’teknisiä’ keinoja haittojen ehkäisemiseksi.
 • Esitys Veikkauksen hallintoneuvostossa 12.12.2019.
  Veimme kokemustoimijoidemme näkökulmia hallintoneuvostolle Veikkauksen keinoista peliongelmien ehkäisemisessä ja vähentämisessä sekä kerroimme uusia avauksia näiden tehostamiseksi. Viestiä olivat viemässä kaksi kokemusasiantuntijaamme, hankesuunnittelija ja toiminnanjohtajamme.
 • Lausunto STM:n arviointiryhmälle 7.10.2019.
  Toimitimme Sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien toimeenpanon arviointiryhmälle lausunnon toimivista pelaamisen hallinnan työkaluista, joita tulisi kokemusasiantuntijoidemme ja vertaisohjaajiemme mielestä liittää tunnistautuneen automaattipelaamisen yhteyteen.
 • Kansalaisaloite 20.3.2019 – 20.9.2019.
  Rahapeliautomaattien poistamiseen arkisista ympäristöistä tähdännyt Pelikoneet KauPOISta!-kansalaisaloite ja kampanjointi suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa.
  • Aloite keräsi 31 911 nimeä ja herätti paljon keskustelua mediassa ja somessa. Lue aloitteen kulku.
  • Aloitteen kampanjasivu löydät osoitteesta pelikoneetkaupoista.fi.
  • Kokemusasiantuntijat laittoivat aloitteen vireille uudelleen 22.10.2019.
 • Osallistuminen skenaariotyöskentelyyn 10.6.2019.
  Osallistuimme kokemusasiantuntijamme kanssa Sosten skenaariotyöskentelyyn rahapelihaittojen ehkäisyyn ja kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin liittyen. (mukana myös 27.8. & 28.11.)
 • Osallistuminen ja esiintyminen kv. rahapelikonferenssissa 4.-5.6.2019.
  Osallistuimme neljän kokemusasiatuntijamme kanssa kansainväliseen SNSUS-konferenssiin, jossa pidimme myös oman esityksemme. Katso esitysmateriaali ja lue lisää tästä.
 • Lausunto STM:n haitta-arvioryhmälle 1.4.2019.
  Toimitimme lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien toimeenpanon arviointiryhmälle kokemustoimijoiden näkemyksistä rahapelien maksamisesta luotolla.
 • Vierailu STM:n haitta-arvioryhmässä 23.11.2018.
  vierailimme Sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien toimeenpanon arviointiryhmässä vertaisohjaajamme kanssa viemässä toimijoidemme näkemyksiä Veikkauksen valikoimaan otettavista uusista maltalaispeleistä.
 • Lehdistötiedote 15.11.2018.
  Teimme yhdessä toimijoidemme kanssa lehdistötiedotteen Veikkauksen uusista maltalaistaustaista nettiautomaattipeleistä. Lue tiedote.
 • Vierailu rahapeliasioiden neuvottelukunnassa 21.9.2018.
  Kokemusasiatuntijamme vieraili rahapeliasioiden neuvottelukunnassa viemässä pelaajien viestiä. Lue lisää.
 • Lausunto uudesta arpajaislaista 13.8.2018.
  Pelirajat’on-toiminta teki kokemusasiantuntijoidensa kanssa yhdessä lausunnon rahapeliautomaattien tunnistautumiseen tähtäävästä lakimuutosehdotuksesta. Lue lisää.
 • Lakiehdotuksen tiivistys 3.7.2018.
  Tiivistimme lakiuudistusehdotuksen ja pyysimme ihmisten näkemyksiä. Lue lisää.

Ehdota ja vaikuta!

Haluamme saada ihmisten hyvät ideat hoidon sekä rahapelijärjestelmän vastuullisuuden kehittämiseksi kuuluviin. Kerro kehittämisideasi hoidosta täällä ja kehittämisideasi rahapeliongelman vähentämisestä täällä, niin tartumme toimeen!

Jokainen idea on arvokas!

Markus Sjöholm

Hankesuunnittelija

markus.sjoholm (at) sosped.fi |041 545 2595