Hyppää sisältöön

Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin

Rahapeliongelmasta selviytyneet pelaajat ja läheiset ovat toipumisen, ongelmien kanssa elämisen sekä usein myös vertaistuen ja palvelujen käyttämisen asiantuntijoita.

Keväällä 2018 käynnistyneessä Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hankkeessa pyritään saamaan arvokas osaaminen ja ymmärrys nykyistä parempaan hyötykäyttöön. Tarjoamme hankkeessamme kolmelle pilottipaikkakunnalle kokemusasiantuntijoidemme apua rahapeliongelmaan tarjottujen kunnallisten hoitopalveluiden kehittämiseksi. 

Peliongelmasta selvinneillä on toistaiseksi ollut melko vähän vaikutusmahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä. Uusi Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke toivoo tuovansa pysyvän muutoksen tilanteeseen. Hankkeessa otetaan ongelmapelaamisesta toipuneet pelaaja- ja läheiskokemusasiantuntijamme mukaan suunnittelemaan entistä asiakaslähtöisempiä palveluita.

Hankkeessa perustetaan hoidon yhteiskehittämisryhmiä kolmelle ennakkoluulottomalle hankepaikkakunnalle. Yhteiskehittämisryhmät koostuvat Pelirajat’on-kokemusasiantuntijoista, hoitotyöntekijöistä, hoitopalveluiden päälliköistä sekä mahdollisesti muista mukaan kutsuttavista peliongelmia kohtaavista tahoista.

Kehittämisryhmien tehtävänä on tunnistaa hoito- ja tukipalveluiden kehittämiskohteita, ideoida niihin uusia toimintatapoja ja testata ideoiden toimivuutta myös käytännössä. Kokemusasiantuntijoiden panos on käytössä läpi hankkeen.

Kolmen hoitopalveluiden kehittämiseen keskittyvän alueellisen kehittämisryhmän lisäksi hankkeessa perustetaan myös valtakunnallisempia ja kaikille ongelmapelaamisen kokeneille avoimempia vaikuttamisen ja osallistumisen keinoja. Keinoja, vaikuttamiskanavia ja yhteisiä tavoitteita suunnitellaan yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Yhteiskehittämisryhmien ja valtakunnallisen vaikuttajaryhmän toiminta alkoi syksyllä 2018.

Sinä voit vaikuttaa!

Me haluamme saada ihmisten toiveet ja ideat kuuluviin. Kerro ajatuksesi hoidon kehittämiseksi tai rahapeliongelman vähentämiseksi alla oleviin kyselyihin. Kerro kehittämisideasi hoidosta täällä ja kehittämisideasi rahapeliongelman vähentämisestä täällä.

Jokainen idea on arvokas ja siihen perehdytään!

avatar

Markus Sjöholm

Hankesuunnittelija

markus.sjoholm (at) sosped.fi |041 545 2595