fbpx Hyppää sisältöön

Mitä vertaisohjaajana voi tehdä?

Vapaaehtoistehtävät ovat monipuolisia

Vapaaehtoiseksi vertaisohjaajaksi voit hakea koko vuoden ajan. Koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa (kevät- ja syyskauden alussa). Koulutus on maksuton ja kattaa tulevalle ohjaajalle kaiken tarvittavan tiedon ja taidon. Lue lisää koulutuksesta ja hae mukaan.

Vertaisohjaajana autat tukemalla muita läheisiä tai rahapelaajia oman mielenkiinnon ja aikataulun mukaisesti. Vapaaehtoisena saat itse määrittää, missä tehtävässä tai tehtävissä olet mukana. Voit myös kauden päätteeksi muuttaa palvelumuotoa (esimerkiksi olet toiminut keväällä chat-ohjaajana ja haluat vaihtaa syyskaudelle tehtävää puhelintyöhön).

Jokaisessa tehtävässä vertaisohjaaja kohtaa tukea hakevan henkilön – joko rahapelaajan tai läheisen joko livenä, puhelimessa, chatissa tai Teamsissa.

Koulutuksen jälkeen käsitin mihin vertaistuella pyritään ja millaisia vaikutuksia eri palveluilta odotetaan. – Koulutuksen käynyt vertaisohjaaja


Vapaaehtoisten tehtävät

VapaaehtoistoimintaSinulta pyydetty aika (minimissään)
VertaispuhelinNoin 1 h/puhelu oman aikataulun mukaan.
Pelirajaton-chatMinimissään 1 h kerran viikossa, ilta-aikaan toimiva palvelu.
RyhmächatMinimissään 1,5 h. Vuoroja saa valita, ilta-aikaan toimiva palvelu.
Vertaisryhmä omalla paikkakunnalla tai Teamsissa.Ryhmä kokoontuu 8-12 kertaa x 2 h (kevät- tai syyskausi) + valmistautuminen ryhmään.
Tukihenkilötoiminta puhelimessa tai Teamsissa.Tukisuhde kestää 3 kk.
Tukikeskustelu (noin 1 h) kerran viikossa tai joka toinen viikko.
Tehostartti verkossa (Peluuri)Kirjoittelua ryhmässä noin 2-3 tuntia viikossa. Ryhmä kestää 6 viikkoa.
Lähellä verkossa (Peluuri)Kirjoittelua ryhmässä noin 2-3 tuntia viikossa. Ryhmä kestää 4 viikkoa.


Haluaisin auttaa, mitä minulta edellytetään?

Ohjaajiksi etsimme ihmisiä, joilla on omakohtainen kokemus ongelmallisesta rahapelaamisesta tai läheisenä elämisestä. Ihmisten tukemisesta et tarvitse aiempaa kokemusta. Koulutuksemme auttaa sinua toimimaan vertaisohjaajana kaikissa tehtävissä.

Näitä edellytämme koulutukseen hakevilta:

 • Täysi-ikäisyyttä.
 • Halua ja mahdollisuutta osallistua koulutuskokonaisuuteen.
 • Kiinnostusta toimia vertaisohjaajana ryhmässä, puhelimessa, chatissa, tukihenkilönä, Peluurin Tehostartti- tai Lähellä -verkkoryhmissä.
 • Sitoutumista vertaisohjaajan tehtävään sovituksi ajaksi.

Pelaajataustaisilta hakijoilta edellytämme vähintään 6 kuukauden pelaamattomuutta.

Läheisenä voit edelleen kulkea pelaajan vierellä tai pelit ovat mennyttä elämää. Kunhan tilanteesi on tasapainoinen, voit hakea koulutukseen.

Tärkeää on, että omat voimavarasi ovat hyvät, jotta pystyt parhaasi mukaan tukemaan muita saman kokeneita eli vertaisiasi.


Vetolaatikoihin on avattu tarkemmin vapaaehtoisten vertaisohjaajien palvelukohtaisia tehtäviä

Ohjaajana vertaispuhelimessa

“Puhelun soittanut oli todella mukava ja rehellinen. Hän kannusti ja antoi hyviä vinkkejä toipumiseen.” -vertaispuhelun saanut tukea tarvitseva.

Vertaispuhelimessa toimiminen on joustava vapaaehtoistyön tehtävä.

Voit tehdä tukipuheluita sen verran kuukaudessa kuin haluat ja sinulle sopivana ajankohtana. Pääset tarjoamaan tukea tarvitseville vertaisuutta ja omaa kokemustietoutta puhelimen välityksellä. Sama samalla vahvistat ihmisten kohtaamiseen liittyviä taitojasi.

Puhelintyö ei vaadi päivystystä. Tukea hakevan puhelupyynnöstä ilmoitetaan aina sinulle etukäteen, jonka jälkeen saat valita ensisijaisesti sinulle sopivan ajankohdan tehdä puhelun. Tämän jälkeen pääset sopimaan yhdessä puhelun pyytäjän kanssa yhteisen ajan rauhalliseen hetkeen.

Vertaispuhelimessa toimiminen sopii siis erityisesti niille, joiden elämäntilanne ei mahdollista sitoutumista säännöllisiin aikatauluihin. Saat tehtävää varten käyttöösi oman ohjaajapuhelimen.

Vertaispuheluita tekevä sitoutuu tehtävään aina kevät- tai syyskaudeksi kerrallaan. Mikäli teet vertaispuheluita melko vähän, voit halutessasi osallistua samaan aikaan myös muuhun vertaispalveluiden ohjaamiseen.

Paljonko tehtävä vie aikaani?

Vertaispuheluita voi tehdä sen verran kuin itsellesi sopii. Yksi tai kaksi kuukaudessa, tai vaikka viisikin. Yksittäinen vertaispuhelu vie kokonaisuudessaan melko vähän aikaa. Puheluiden kesto vaihtelee, mutta useimmiten ne pysynevät alle tunnissa. Voit itsekin vaikuttaa puhelun pituuteen rajaamalla keskustelua. Soitoista sopiminen vaatii muutaman tekstiviestin lähettämisen.

Puheluun valmistaudutaan virittäytymällä oikeaan mielentilaan ja vetäytymällä sopivan rauhalliseen paikkaan sekä lukemalla mailitse toimitettu ja tuettavan täyttämä lyhyt lomake, johon hän on kirjaillut lyhyesti odotuksiaan puhelulle sekä tietoa elämäntilanteestaan. Näitä tietoja voi hyödyntää puheluun valmistautumisessa sekä nostamalla teemoja keskusteluun myös puhelun aikana.

Miten vertaispuhelimen järjestelyt konkreettisesti toimivat?

 1. Ohjaajaa saa Teamsiin tai ohjaajanpuhelimeen puhelua toivovan puhelinnumeron.
 2. Työntekijä tarjoaa tuettavalle puheluita huomioiden ohjaajan toivotun puheluiden määrän, tukea hakevan taustat  (esim. ikä, sukupuoli, pelaaja tai läheinen) sekä samankaltaisuuden tukijan ja tuettavan kokemuksissa.
 3. Työntekijän tehtyä taustatyöt, ohjaaja saa tuettavan soittopyyntölomakkeeseen täyttämät tiedot tietoturvallisesti.
 4. Ohjaaja lähettää tekstiviestin tukea hakevalle ja ehdottaa sopivaa soittoaikaa.
 5. Ohjaaja soittaa sovittuna aikana ja käytte puhelun.
 6. Kun tukisuhde on päättynyt, ohjaaja ilmoittaa vastuuntyöntekijälle, kuinka monta puhelua kävitte yhteensä.
 7. Vastuuntyöntekijä lähettää tuettavalle tukisuhteen päätyttyä palautelomakkeen. Palautteet toimitetaan eteenpäin myös tukijoille.

Miten ohjaan puhelun aikana?

Häpeälliseksi koetusta aiheesta vieraan ihmisen kanssa ensimmäistä kertaa keskusteleminen on monelle aluksi vaikeaa. Vertaisohjaajan tehtävänä on puhelun aikana luoda avoin ja toiveikas ilmapiiri, kysyä ja rohkaista sekä jakaa omia kokemuksiaan niihin aiheisiin, jotka asiakas kokee tilanteessaan tärkeiksi. Valmiita vastauksia ja ratkaisuja ei tarvitse olla.

Koska vertaispuhelu on monelle ensimmäinen askel tuen hakemisessa, tulisi ohjaajan rohkaista tuettavaa hakeutumaan intensiivisemmän tuen piiriin, kuten Pelirajaton-vertaisryhmään.

Millaista tukea ihmiset puhelimen välityksellä kaipaavat?

Vertaispuhelimesta kuka tahansa henkilökohtaista vertaistukea kaipaava pelaaja tai läheinen voi varata ajan. Tarve puhua omasta tilanteestaan, löytää keinoja eteenpäin sekä kuulla rohkaisevia kokemuksia on kaikille vertaispuhelua varanneille yhteistä. Tuettavan kanssa käydään lähtökohtaisesti yksittäinen puhelu. Joissain tilanteissa tuettava saattaa kokea tarvetta lisätuelle, voitte halutessanne sopia yhden tai kaksi lisäpuhelua.

Tuettavien tilanteet ja näin ollen myös heidän odotuksensa ja toiveensa puheluille vaihtelevat. Yksi on havahtunut pelaamisen liiallisuuteen melko varhain ja haluaa kuulla keinoja lopettamiseksi, toinen on repsahtanut pelaamattomuuden jälkeen ja kaipaa vertaisen rohkaisua ja ajatustenvaihtoa hänen kanssaan, kolmas haluaa keskustella siitä, miten ihmissuhteille aiheutuneita tuhoja voi korjata ja neljäs, miten häpeästä voi päästä yli. 

Myös läheisten tilanteet vaihtelevat. Joillekin tilanne on saattanut tulla vasta hiljattain tietoon, osa on elänyt pelaajan rinnalla pidempään. Läheiset kaipaavat keinoja ja tukea esimerkiksi siihen, miten pelaajan kanssa tulisi toimia, miten luottamusta voi palauttaa sekä miten asian ottaa puheeksi.

Ymmärrystä peliriippuvuudesta kaipaava läheinen voi tilata soiton myös pelaajataustaiselta tukijalta ja läheissuhteiden korjaamisesta kiinnostunut pelaaja läheistaustaiselta.

Minkälaista tukea ja apua saan tehtävän hoitamiseksi?

Vertaispuhelimen vastuutyöntekijä on käytettävissä aina tarpeen mukaan puheluiden purkamiseen ja pohdintatueksesi. Kerran kaudessa (kevät / syksy) käydään Teamsin kautta ryhmätyönohjaus, jossa opitaan yhdessä puheluista vaihtamalla kokemuksia toisten vertaispuhelimessa toimivien kanssa.

Tukea saavat ovat kokeneet puhelut hyödyllisiksi, antoisiksi ja antavat niistä usein hyvää palautetta.

“Oli hyvä kuulla toipuneen pelaajan omasta prosessista. Se antoi toivoa. Sain myös neuvoja, miten kannattaa edetä oman pojan kanssa.

“Sain lisää uskoa siihen, että pelaamisen voi lopettaa”

Ohjaajana chat tai ryhmächat

Chatissa toimiminen on rento tapa tehdä vapaaehtoistyötä.

Chat on rento tapa jakaa omaa kokemustietoa ja vertaisuutta, heille, jotka sitä kaipaavat lujasti. Keskusteluja voi hoitaa omalta kotisohvalta kerran viikossa tai mahdollisesti muutamia kertoja kaudessa ilta-aikaa teetä juodessa.

Pelirajaton-toiminnassa on kaksi erilaista chat-palvelua, chat ja ryhmächat:
chatissa juttelu tapahtuu kahden kesken, yksi keskustelu kerrallaan. Ryhmächatissa ohjaajia on tavallisesti kaksi. Osallistujia yhdessä illassa on vaihtelevasti n. 4–10 henkilöä.

Chatissa ja ryhmächatissa ohjaaja saa mahdollisuuden tarjota tukea palveluin, joihin tukea tarvitsevan on erittäin helppoa tulla mukaan. Riittää, että tuettava löytää puhelimella tai tietokoneella Pelirajaton-toiminnan verkkosivuilla olevan chat-ikkunan.

Paljonko tehtävä vie aikaani?

Pelirajaton-chatissa päivystäminen tapahtuu tiettynä ajankohtana viikoittain.

Ryhmächatissa on myös yleensä vakiopäivät 1–2 viikon välein, mutta ohjaaja voi valita mille kerroille pystyy osallistumaan ja ohjaajat voivat vaihtua ryhmächat-illasta toiseen. Ryhmächat sopiikin ohjaajille, jotka eivät pysty olemaan mukana säännöllisessä viikottaisessa toiminnassa. Molempien chattien hyvänä puolena on se, että niitä voi ohjata paikasta riippumatta mistä vain.

Mitä chatin tai ryhmächatin ohjaaja tekee?

Chatissa ohjaaja sitoutuu yhdeksi kaudeksi (kevät/syys) kerrallaan, ellei toisin sovita.

Ryhmächatissa ohjaaja ilmoittautuu ohjaamaan kauden aikana 1–6 ryhmächattia. Chattien kanssa samanaikaisesti voi olla mahdollista tehdä myös muita vertaisohjaajan tehtäviä, kuten esimerkiksi toimia vertaispuhelimessa. Tärkeää kuitenkin on, että tehtävistä ei koidu liikaa kuormitusta ja tekeminen säilyy innostavana sekä mielekkäänä.

Chattien alustana toimii Ninchat, joka on helppokäyttöinen työkalu chatin välityksellä tukemiseen. Ninchattia voi käyttää joko tietokoneella tai kännykällä, tosin nopea kirjoittaminen onnistunee yleensä paremmin tietokoneen näppäimistöllä. Chatissa toimivat ohjaajat saavat vertaisohjaajan peruskoulutuksen lisäksi perehdytyksen verkon välityksellä toteutettavaan tukemiseen ja tarvittavan teknisen tuen Ninchatin käyttöön.

Chat ja ryhmächatteja ohjaamaan tarvitaan sekä pelaajia että läheisiä. Chateille ominaista on, että välillä pelaajien juttusille tulee läheisiä, jotka ovat kiinnostuneita pelaajien kokemuksista ja tarinoista. Sama toimiin myös toisinpäin, toisinaan pelaajat keskustelevat läheisohjaajien kanssa.

Miten chatin järjestelyt konkreettisesti toimivat?

Pelirajaton-chatissa päivystysvuoro kestää tunnin ja sen aikana keskustellaan yhden tuettavan kanssa kerrallaan. Chat-vuorot ovat iltaisin, mutta ohjaaja saa itse valita päivän ja aikavälin, joka sopii hänen aikatauluihinsa parhaiten. 

 1. Chat-iltana ohjaaja kirjautuu sisään keskustelualustalle (Ninchat).
 2. Kun chat-vuoro alkaa (esim. klo 20) vertaisohjaaja avaa chat-ikkunan.
 3. Tukea hakevat kirjautuvat taas Pelirajaton-verkkosivulla olevaan chat-ikkunaan nimimerkillä, jonka jälkeen keskusteluyhteys on auki.
 4. Vuoro kestää tunnin.
 5. Vuoron päätyttyä suljet chatin ja palaat omiin iltapuuhiin.

Yksi keskustelu voi kestää muutamasta minuutista tuntiin. Chatista tukea ja apua hakevat pelaajat ja läheiset saattavat toisinaan olla parhaillaan kriisissä tai ahdistuneita. Jos tukea kaipaavan henkinen vointi ei ole tarpeeksi hyvä vertaistuen avulla selviämiseen, ohjataan hänet hakemaan apua terveydenhuollon ammattilaisilta tai vaikkapa kriisipuhelimesta.

Ryhmächatin kesto on puolitoistatuntia (1,5 h) ja sitä ohjaa kaksi vertaisohjaajaa.  Chat-vuorot ovat iltaisin, mutta ohjaajat saavat valita päivän/päivät ja aikavälin, jotka sopivat heidän aikatauluihinsa parhaiten.

 1. Jompikumpi vertaisohjaaja avaa keskustelun (esim. klo 19.30)
 2. Ohjaajat luotsaavat keskustelua toivottaen illan aikana uudet tulijat tervetulleiksi, esittäen kysymyksiä ja jakaen omia kokemuksiaan.
 3. Ryhmächateissa ajatusten vaihtoa syntyy myös chattiin osallistujien välillä. Usein mukana on sekä pelaajia että läheisiä.
 4. Kun chat-vuoropäättyy, niin jompikumpi ohjaaja sulkee chatin, molemmat kirjautuvat ulos ja palaavat omiin iltapuuhiin.

Iltoja on toteutettu välillä tiettyjen teemojen alla ja nyttemmin yleensä ilman erityistä teemaa. Ryhmächatteihin on myös kutsuttu asiantuntijavieraita, kuten esimerkiksi Takuusäätiön asiantuntija vastaamaan talous- ja velka-aiheisiin kysymyksiin.

Minkälaista kirjoitustaitoa tarvitaan?

Kirjoitustaidoksi ja -nopeudeksi riittää hyvin tavallinen puhekieli ja normaali kirjoitusnopeus. Ryhmächat edellyttää hieman enemmän sorminäppäryyttä silloin, kun kohdalle sattuu vilkas ilta. Chateissa saa kirjoittaa ”omalla äänellään”, kuten muissakin Pelirajaton-palveluissa toimitaan. Jos oma kirjoitusnopeus tai jokin muu tekninen asia mietityttää, voi asiasta kysyä chattien vastuutyöntekijältä.

Chatissa toimiville ohjaajille on nimetty vastuutyöntekijä, joka tukee, opastaa ja jolta voi kysyä neuvoa. Yksilötuen lisäksi chat-ohjaajille järjestetään ryhmäohjausta Teamsin välityksellä toimintakauden aikana.

Ohjaajana vertaisryhmässä (kasvokkain tai verkon välityksellä)

Vertaisryhmässä vapaaehtoisena ohjaajana toimiminen palkitsee kohtaamisella ja intensiivisyydellään.

Vertaisryhmässä ohjaaja kohtaa ihmisen ihmisenä ja saa nähdä 8-12 viikon aikana ihmisten muutostyötä ja kasvua kohti pelaamatonta aikaa tai voimaantumista läheisenä. Ohjaaja pääsee hyödyntämään omaa kokemustietoa ja koulutuksessa oppimiaan ohjaamisen taitoja. Ryhmiin osallistuvat ihmiset saavat intensiivisempää tukea niin ohjaajalta, mutta myös muilta ryhmiin osallistuvilta.

Ei ole väliä mistä päin Suomea olet. Usein vertaisryhmät toteutuvat suurimmilla paikkakunnilla, mutta Pelirajaton-toiminnassa on mahdollista toteuttaa verkkoryhmiä Teamsin kautta.

Ohjaaja käyttää omaa kokemustaan ryhmän tukemisessa, hän saa koulutuksessa valmiuksia muutostyön haasteista keskustelemiseen sekä työkaluja pelaamisen lopettamisen haasteisiin. Läheisten ryhmässä keskustellaan läheisen roolista, oman talouden ja hyvinvoinnin suojelemisesta sekä pelaajan oikeanlaisesta tukemisesta.

Ennen vertaisryhmää

Vertaisohjaajan ei tarvitse itse huolehtia ryhmän jäsenten kokoamisesta. Pelirajaton-vastuutyöntekijä hoitaa toimitilat ja markkinoi ryhmää paikkakunnallasi. Ohjaaja voi aina mahdollisuuksien mukaan myös markkinoida paikkakuntansa tai verkkoryhmää esim. Facebook-ryhmissä tai mahdollisesti jakaa flyereita mm. A-klinikalle, terveysasemille tai jättää kaupan ilmoitustaululle mainoksen. 

Tukea hakevat ilmoittautuvat erillisen lomakkeen kautta ryhmään, joka ohjautuu vastuutyöntekijän nähtäväksi ensin. Vastuutyöntekijä jakaa tietoturvallisesti hakijan tiedot vertaisohjaajalle, jonka tehtäväksi jää sopia tuettavan kanssa yhteinen puhelinaika, joka toimii alkukeskusteluna.

Ohjaajalla on käytössään Pelirajaton-ohjaajapuhelin, joten omaa numeroa ei tarvitse käyttää.

Alkuhaastattelu madaltaa osallistujien osallistumiskynnystä, samalla ohjaaja tukee motivaatiota, kartoittaa hakijoiden kykyä osallistua sekä kykyä hyötyä ryhmästä. Aikaa yhdelle alkukeskustelulle kannattaa varata 15–30 min hakijaa kohden. Ryhmiin osallistuu yleensä paikkakunnasta riippuen 5-12 henkilö.

Mikäli samalla paikkakunnalla on muitakin Pelirajaton-vertaisohjaajia, ryhmä on mahdollista ohjata ohjaajaparin kanssa.

Ryhmää voi myös ohjata verkossa Teams-sovelluksen avulla. Verkkoryhmän ohjaaminen sopii erityisesti niille henkilöille, jotka haluavat ohjata ryhmää, mutta oma asuinpaikkakunta on niin pieni, että sinne ei todennäköisesti saada ryhmää aikaiseksi. Verkkoryhmien aikataulut ovat usein saman laiset, kun kasvokkaisilla ryhmillä, ilta-aikaan ma-to. Verkkoryhmä antaa mahdollisuuden ohjata ryhmää omalta kotisohvalta.

Mitä ryhmän ohjaaminen käytännössä vaatii?

Vertaisohjaaja tekee alkukeskustelun perusteella valinnat, ketkä pääsevät ryhmään. Ohjaaja ilmoittaa valintansa valituille tuettaville ja muistuttaa milloin ja missä ryhmä kokoontuu.

Ryhmän ohjaaminen vaatii ajan varaamista ohjaustehtävää sekä siihen liittyviä tukitoimia varten. Vertaisryhmä kokoontuu 8-12 kertaa kaudessa (kevät- ja syyskausi), ryhmä kokoontuu kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan. Ohjaaja voi itse valita minä päivänä ja kellonaikana ryhmä kokoontuu, ottaen huomioon hakijoiden mahdollisuuden osallistua aikatauluun ja toimipaikan aikataulut.

Ryhmän ohjaajaksi ryhtyvän on hyvä varata ohjausajalle hieman enemmän aikaa kuin pelkästään kaksi tuntia. Käytännössä ryhmänohjaaminen vaatii varsinaisen kaksituntisen tapaamisen lisäksi henkistä valmistautumista ennen ryhmää sekä ryhmän jälkeen tietyn ajan palautumiselle sekä matka-ajan, jos toteuttaa kasvokkaista ryhmää.

Tuki ja ohjaus vapaaehtoistehtävässäni?

Ohjaajat saavat Pelirajaton-vastuutyöntekijän avun ja tuen ohjaamistyöllensä. Vastuutyöntekijä hoitaa kaikki ryhmän aloittamiseen liittyvät käytännön järjestelyt mm. ryhmätilan varaamisen, ohjaajapuhelimen hankkimisen jne. Vastuutyöntekijä järjestelee yhdessä ohjaajan kanssa kaikki ryhmän aloittamiseen liittyvät asiat sekä pitää sovitusti yhteyttä ohjaajaan ennen ryhmän alkamista ja ryhmän alkamisen jälkeen.

Ohjaajat osallistuvat vertaisohjaajista koostuvaan työntekijän ohjaamaan ryhmämuotoiseen Teams-ohjaustapaamiseen ryhmäprosessin keskivaiheilla, ohjaajat myös osallistuvat toteutuneen ryhmäprosessin ja siitä syntyneen kokemuksen arviointikeskusteluun vastuutyöntekijän kanssa. Uusilla ohjaajilla on myös mahdollista saada kokeneen ohjaajan mentorointitukea. Kaikkien koulutettujen Pelirajaton ohjaajien yhteisön tuki on käytössä Teamsin kautta.

Ohjaamisesta ei aiheudu ohjaajille mitään kustannuksia. Pelirajaton-toiminta kattaa kaikki vertaisryhmän ohjaamisesta aiheutuvat kulut.

Ohjaajana tukihenkilönä

Tukihenkilönä pääset tarjoamaan vertaistukea kahden kesken joko puhelimessa tai Teamsin kautta.

Tukihenkilönä voit syventyä yhden ihmisen tilanteeseen, tavoitteisiin ja edistymiseen. Moni tukihenkilöistä kertoo, että juuri muutoksen todistaminen on ollut erityisen palkitsevaa. Samalla pääset hyödyntämään omaa kokemustasi toisten hyödyksi, lisäämään itsetuntemusta sekä vahvistamaan ihmisten kohtaamiseen liittyviä taitoja.

Tehtävä on joustava ja sopii erityisesti niille, joiden elämäntilanne ei mahdollista sitoutumista säännöllisiin aikatauluihin (esimerkiksi ryhmän ohjaaminen tai chatin päivystäminen aina samana iltana).

Tukihenkilöiksi koulutetaan sekä pelaajia että läheisiä. Kaikki tukihenkilöt käyvät Pelirajaton-toiminnan vertaisohjaajan peruskoulutuksen ja saavat lisäksi kevyemmän perehdytyksen tukihenkilön tehtävään.

Tukihenkilöitä tarvitaan valtakunnallisesti – asuinpaikallasi ei ole tehtävän kannalta väliä.

Kenelle tukihenkilöitä tarjotaan ja miten tuettavat valitaan?

Tarjoamme tukihenkilöitä erityisesti niille, jotka eivät voi hyödyntää muita vertaistuen muotoja tai tukipalveluita. Voi olla, että vertaistukea kaipaavaa asuu pienellä paikkakunnalla, jossa ei ole tarjolla vertaistukiryhmiä tai ammattiapua. Toisinaan taas omat aikataulut työn tai arjen osalta estävät osallistumisen ryhmiin. Joidenkin kohdalla myös kynnys osallistua ryhmään tai hakeutua ammattilaisen puheille on vielä liian korkea.

Pelaaja tai läheinen voi hakea tukihenkilöä verkkolomakkeella. Haku on avoinna ainoastaan, mikäli tukihenkilöitä on vapaana. Lomakkeella hakija kuvaa omaa elämäntilannettaan, tavoitteitaan sekä niitä asioita, joihin kaipaisi vertaistukea. Haluamme, että hakijat pohtivat näitä asioita tietoisemmin eivätkä hae tukihenkilöä hetken mielenjohteesta.

Useimmiten hakijat toivovat, että tukisuhteessa pääsisi keskustelemaan vertaisen kanssa mieltä painavista asioista sekä kuulisi neuvoja, vinkkejä ja erilaisia näkökulmia omaan tilanteeseen, vaikeisiin hetkiin ja toipumiseen. Monia kiinnostaa erityisesti kuulla, millaisia kokemuksia tukihenkilölle on kertynyt, mikä on auttanut ja mitä on oppinut matkan varrella. Osa kaipaa tukea ja kannustusta hyvin käynnistyneeseen toipumiseen ja muutoksen ylläpitämiseen.

Työntekijä haastattelee kaikki hakijat. Näin varmistamme, että tuen tarve on sellainen, johon voimme vastata vertaistuella ja tukihenkilötoiminnalla. Samalla on mahdollisuus kuvata tukihenkilötoimintaa tarkemmin sekä motivoida hakijaa muutokseen. Tarvittaessa hakija ohjataan muun avun tai palveluiden piiriin.

Työntekijä pyrkii tarjoamaan tukihenkilöille sellaisia tuettavia, joiden kanssa olisi mahdollisimman paljon yhteistä (esimerkiksi ikä, elämäntilanne ja kokemukset).

Mitä tukihenkilö tekee?

Tukihenkilö sitoutuu tehtävään aina kevät- tai syyskaudeksi kerrallaan. Emme suosittele, että samaan aikaan osallistutaan muuhun vertaisohjaamiseen. Näin varmistamme, ettei synny liikaa kuormitusta, vaan tekeminen pysyy mielekkäänä.

Kun uusi tuettava on valittu, välittää työntekijä tuettavan tiedot tukihenkilölle salattuna sähköpostina ja kertaa samalla, miten tukisuhde etenee.

Tarjoamme tukihenkilöille puhelimen ja liittymän, jota käytetään yhteydenpidossa tuettavan kanssa.

Tukihenkilö ehdottaa tuettavalle tekstiviestillä itselleen sopivaa keskusteluaikaa. Keskustelun yhteydessä tarkennetaan tukisuhteen tavoitteet (mistä olisi tärkeä keskustella ja mitä tavoitellaan?) sekä käytännöt (miten usein ollaan yhteydessä ja miten muutokset ilmoitetaan?). Nämä asiat kirjataan tukisopimukseen, jonka voi täyttää verkossa.

Tukisuhde etenee yhdessä sovitulla tavalla. Keskusteluita käydään yleensä kerran viikossa tai joka toinen viikko riippuen tuen tarpeesta ja tuettavan tilanteesta. Usein keskusteluita harvennetaan tukisuhteen edetessä. Tukikeskustelut kestävät enintään tunnin kerrallaan.

Tukihenkilön tehtävänä on tarjota vertaistukea, jolla luodaan toivoa sekä autetaan selkeyttämään elämäntilannetta ja etsimään mahdollisuuksia. Tukihenkilö hyödyntää omaa kokemustaan, tarjoaa erilaisia näkökulmia pohdittavaksi sekä kannustaa. Valmiita vastauksia ja ratkaisuja ei tarvitse olla.

Tukisuhteessa hyödynnetään vertaisohjaamisen tueksi laadittua työkirjaa, joka löytyy verkosta. Työkirjasta löytyy tiedon lisäksi keskusteluteemoja sekä harjoituksia, joita voi tehdä joko yhdessä tai antaa kotitehtäväksi.

Tukisuhteet kestävät 3 kuukautta ja niitä on käynnissä yleensä yksi kerrallaan.

Tukisuhteen päätyttyä työntekijä lähettää tuettavalle palautteen sekä sopii tukihenkilön kanssa jatkosta eli siitä haluaako ottaa uuden tuettavan, kokeilla jotain toista tehtävää tai pitää taukoa.

Millaisia vaikutuksia tukisuhteilla on?

Ajattelemme, että tukihenkilötoiminnalla voimme vaikuttaa seuraaviin asioihin:

 • Toivottomuus sekä syyllisyyden ja häpeän tunteet vähenevät
 • Stressioireet helpottuvat
 • Oppii tunnistamaan ja käsittelemään vaikeita tunteita sekä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta
 • Ymmärrys rahapeliongelmasta ja sen vaikutuksista läheisiin lisääntyy
 • Pelaaminen loppuu tai vähentyy merkittävästi

”Oikein hyödyllinen minulle. Puhelinkeskusteluissa sain puhuttua asioista niiden oikeilla nimillä. Sain myös ymmärrystä tuntemuksilleni ja kokemuksilleni. Kannustava ote! Keskityttiin minulle juuri nyt ajankohtaisiin asioihin ja fiiliksiin.”

”Tukihenkilö sai todella miettimään asioita ja sitä, että ongelmat ei katoa, ellei hoida ongelman ydintä eli pelaamista.”

”Sain vastauksia, miten päästä peleistä irti, arvokkaita neuvoja ja ohjeita miten toimia jos himo iskee. Lisäksi sain toivoa siihen, että pelit pystyy lopettamaan, vaikka pelit olisi kuulunut pitkään elämään.”

Miten tukihenkilöitä tuetaan?

Tukihenkilöille on nimetty vastuutyöntekijä, joka tukee, opastaa ja jolta voi kysyä neuvoa. Yksilötuen lisäksi tukihenkilöille järjestetään ryhmäohjausta Teamsin välityksellä pari kertaa kaudessa.

Työntekijälle ilmoitetaan, mikäli tukisuhteessa tai omassa elämäntilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Näin voidaan yhdessä miettiä, miten olisi parasta toimia.

”Paras fiilis tuli siitä, kun huomasin, että tuettava oli ottanut ison askeleen eteenpäin oivaltaessaan monia asioita itsessään ja lähtenyt työstämään riippuvuuttaan muutenkin kuin puheluilla. Olen oppinut, että kun antaa itsestään muille, voi myös saada itse paljon. Ihmiset hyötyvät vertaistuesta mielestäni todella paljon. Ihmisten on helppo laskea muureja, kun huomaavat, että puhelimen päässä on samaa kokenut henkilö, joka on tervehtynyt ja pystyy puhumaan asiasta. Se antaa toivoa paremmasta ja saa ihmiset muutoksen tielle herkemmin.”

”Olen pitänyt hommasta, erityisesti siitä, että saa toteuttaa omia ajatuksia ja työskentelytapoja tuettavan kanssa hänen tarpeiden mukaan.”

Ohjaajana Tehostartti-ryhmässä

Tehostartti muutokseen on rahapelaajille tarkoitettu ohjattu vertaisryhmä verkossa. Vertaisohjaajana Tehostartissa pääset ohjaamaan 6 viikon ryhmää yhdessä Peluurin asiakastyöntekijän kanssa OmaPeluuri-verkkoalustalla.

Tehostartteja käynnistetään noin seitsemän viikon välein ja ryhmiin pääsee mukaan 20–30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ryhmät ovat olleet suosittuja ja niihin on riittänyt hyvin osallistujia. Peluuri hoitaa ilmoittautumiset, yhteydenpidot osallistujiin ja muut käytännön asiat.

Tehostartteihin osallistuu pelaajia laidasta laitaan. Ryhmäläisiä yhdistää jonkinlainen rahapelaamisen kokemus, ja halu tutkia tai muuttaa pelaamiskäyttäytymistään. Yleisin syy ryhmään hakeutumiselle on halu lopettaa pelaaminen kokonaan. Monelle Tehostartti on ensimmäinen paikka, jossa omaa pelaamistaan käsittelee.

Mitä Tehostartissa tehdään?

Tehostartti tapahtuu kirjoittamalla ja etänä verkon kautta. Tehostartit ovat auki vuorokauden ympäri keskustelupalstatyyppisesti.

Jokaisella viikolla on oma teemansa, jonka kautta pelaamista ja pelaamattomuutta tarkastellaan eri näkökulmista monipuolista materiaalia hyödyntäen (mm. videot, harjoitukset, lukeminen). Tehostartissa tehdään itsenäisiä pohdintatehtäviä, keskustellaan ryhmässä, kommentoidaan toisten kirjoituksia sekä hyödynnetään vertaisohjaajan kokemuksia.

 • Viikko 1: Tavoitteen asettaminen ja muutos
 • Viikko 2: Stressi ja selviytymiskeinot
 • Viikko 3: Riippuvuuden syntymekanismit
 • Viikko 4: Tunteet ja tarpeet
 • Viikko 5: Kirje läheiselle
 • Viikko 6: Retkahdusten ehkäisy

Ryhmän aikana järjestetään kaksi reaaliaikaista ryhmächattia (työskentelyviikoilla 2 ja 5). Chatit tapahtuvat illalla klo 18:30-20:00.

Vertaisohjaajana Tehostartissa

Vertaisohjaajan tehtävä on joustava ja sopii erityisesti niille, joiden elämäntilanne ei mahdollista sitoutumista säännöllisiin aikatauluihin (esimerkiksi Pelirajaton-ryhmän ohjaaminen tai chatin päivystäminen aina samana iltana). Tehtävä sopii hyvin myös niille, jotka pitävät kirjoittamisesta.

Vertaisohjaajan kanssa sovitaan aina yhden ryhmän ohjaamisesta kerrallaan. Vertaisohjaaja saa tutustuttavaksi oppaan, jossa Tehostartteja on kuvattu tarkemmin. Ennen ryhmän käynnistymistä järjestetään etäpalaveri, johon osallistuu vertaisohjaaja, Peluurin työntekijä ja Pelirajaton-toiminnan vastuutyöntekijä. Palaverissa tutustutaan sekä käydään läpi Tehostartteihin liittyviä sisältöjä, kertyneitä kokemuksia ja käytäntöjä.

Peluurin työntekijä vie ryhmää eteenpäin viikko viikolta. Viikkotehtävät julkaistaan kahdesti viikossa, yleensä maanantaisin ja torstaisin. Työntekijä myös kommentoi osallistujien tehtävänpurkua ryhmässä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö vertaisohjaajan kokemukset ja ohjaaminen niihin liittyen olisi toivottua – päinvastoin! Vertaisohjaajien toivotaan osallistuvan viikkotehtävien purkuun kommentoimalla ja esittämällä kysymyksiä ja näkökulmia osallistujille.

Keskustelussa voi ja kannattaa hyödyntää omaa kokemustaan sekä peliajoista ja toipumisesta. Vertaisohjaaja voi rohkaista ja kannustaa osallistujia esittämään itselleen kysymyksiä. Myös itse voi kysyä tarkentavia kysymyksiä osallistujilta.

Osallistujat ovat yleensä hyvin kiinnostuneita vertaisohjaajan kokemuksista. Mikä häntä on auttanut ja mitä hän on oivaltanut ja oppinut? Miten hän on käsitellyt asiaa läheisten kanssa? Millaista elämä on ilman pelejä ja mitä on tullut tilalle?

Tehostartissa ei tarvitse olla läsnä tiettyinä aikoina lukuun ottamatta ryhmächatteja, joista sovitaan aina erikseen. Ryhmässä voi käydä kirjoittelemassa ja kommentoimassa tehtäviin oman aikataulunsa mukaisesti, kuitenkin vähintään pari kertaa viikossa. Olennaista on tuoda keskusteluun toipuneen toivoa sekä omia kokemuksia ja näkökulmia aiheisiin.

Peluurin työntekijä liittää vertaisohjaajan ryhmään ja opastaa tarvittaessa OmaPeluurin käytössä. Hänen kanssaan voi ja kannattaa matkan varrella vaihtaa ajatuksia osallistujista, ryhmästä ja sen etenemisestä sekä ryhmässä käydyistä keskusteluista.

Pelirajaton-toiminnan vastuutyöntekijä vastaa muuten vertaisohjaajan tukemisesta ja häneltä voi kysyä neuvoa matalalla kynnyksellä.

Ohjaajana Lähellä-ryhmässä

Lähellä -ryhmä on neljä viikkoa kestävä verkkovertaisryhmä rahapelaajien läheisille. Vertaisohjaajana pääset ohjaamaan ryhmä yhdessä Peluurin asiakastyöntekijän kanssa OmaPeluuri-verkkoalustalla.

Ilmoittautuminen ryhmään alkaa yleensä noin kuukautta ennen ryhmän käynnistymistä. Ryhmään mahtuu 20 osallistujaa. Peluuri hoitaa ilmoittautumiset, yhteydenpidot osallistujiin, palautteen keräämisen ja muut käytännön asiat.

Ryhmiin osallistuu läheisiä laidasta laitaan. Ryhmäläisiä yhdistää halu miettiä omaa hyvinvointia, pohtia tunteita ja tarpeita sekä suhdetta pelaavaan läheiseen.

Mitä Lähellä-ryhmässä tehdään?

Ryhmä tapahtuu kirjoittamalla ja etänä verkon kautta. Ryhmä on auki vuorokauden ympäri keskustelupalstatyyppisesti.

Jokaisella viikolla on oma teemansa. Teemaviikkojen avulla tutkitaan läheisen toipumisen kannalta olennaisia osa-alueita ja edetään askel askeleelta eteenpäin. Ryhmässä tehdään itsenäisiä pohdintatehtäviä, keskustellaan sekä hyödynnetään vertaisohjaajan kokemuksia.

 1. viikko: Tilanteeni nyt
 2. viikko: Kirjeeni läheiselle
 3. viikko: Tunteeni ja tarpeeni
 4. viikko: Miten jatkan eteenpäin?

Vertaisohjaajana Lähellä-ryhmässä

Vertaisohjaajan tehtävä on joustava ja sopii erityisesti niille, joiden elämäntilanne ei mahdollista sitoutumista säännöllisiin aikatauluihin (esimerkiksi Pelirajaton-ryhmän ohjaaminen tai chatin päivystäminen aina samana iltana). Tehtävä sopii hyvin myös niille, jotka pitävät kirjoittamisesta.

Vertaisohjaajan kanssa sovitaan aina yhden ryhmän ohjaamisesta kerrallaan. Vertaisohjaaja saa tutustuttavaksi oppaan, jossa Lähellä-ryhmiä on kuvattu tarkemmin. Ennen ryhmän käynnistymistä järjestetään etäpalaveri, johon osallistuu vertaisohjaaja, Peluurin työntekijä ja Pelirajaton-toiminnan vastuutyöntekijä. Palaverissa tutustutaan sekä käydään läpi ryhmään liittyviä sisältöjä, kertyneitä kokemuksia ja käytäntöjä.

Peluurin työntekijä vie ryhmää eteenpäin viikko viikolta. Viikkotehtävät julkaistaan kahdesti viikossa, yleensä maanantaisin ja torstaisin. Työntekijä myös kommentoi osallistujien tehtävänpurkua ryhmässä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö vertaisohjaajan kokemukset ja ohjaaminen niihin liittyen olisi toivottua – päinvastoin! Vertaisohjaajien toivotaan osallistuvan viikkotehtävien purkuun kommentoimalla ja esittämällä kysymyksiä ja näkökulmia osallistujille.

Keskustelussa voi ja kannattaa hyödyntää omaa kokemustaan. Vertaisohjaaja voi rohkaista ja kannustaa osallistujia esittämään itselleen kysymyksiä. Myös itse voi kysyä tarkentavia kysymyksiä osallistujilta.

Osallistujat ovat yleensä hyvin kiinnostuneita vertaisohjaajan kokemuksista. Mikä häntä on auttanut ja mitä hän on oivaltanut ja oppinut? Miten hän on käsitellyt asiaa? Millaista elämä on tällä hetkellä?

Ryhmässä ei tarvitse olla läsnä tiettyinä aikoina. Ryhmässä voi käydä kirjoittelemassa ja kommentoimassa tehtäviin oman aikataulunsa mukaisesti, kuitenkin vähintään pari kertaa viikossa. Olennaista on tuoda keskusteluun toivoa sekä omia kokemuksia ja näkökulmia aiheisiin.

Peluurin työntekijä liittää vertaisohjaajan ryhmään ja opastaa tarvittaessa OmaPeluurin käytössä. Vertaisohjaajan käyttäjätunnus on muotoa Vertaisohjaaja Etunimi. Hänen kanssaan vaihdetaan ajatuksia osallistujista, ryhmästä ja sen etenemisestä sekä ryhmässä käydyistä keskusteluista ainakin kerran ryhmän aikana.

Pelirajaton-toiminnan vastuutyöntekijä vastaa muuten vertaisohjaajan tukemisesta ja häneltä voi kysyä neuvoa matalalla kynnyksellä.

Keitä ovat vastuutyöntekijät?

Jokainen vapaaehtoinen vertaisohjaaja saa itselleen oman vastuutyöntekijän.
Vastuutyöntekijä on henkilö, joka toimii Pelirajaton-toiminnassa työntekijänä ja koordinoi eri palveluja. Pelirajaton-toiminnan työntekijät toimivat Helisingin Valillasta käsin.

Vastuutyöntekijän tehtävänä on pitää huolta kaikessa käytännön asioista. Hän organisoi puhelut, huolehtii, että chat toimii, organisoi toimitilat, välittää ohjaajille tukea hakevien tiedot yms. Ensisijainen tehtävä on kuitenkin huolehtia, että vertaisohjaaja saa riittävää tukea ja että ohjaajalta löytyy oikeat työkalut omassa vapaaehtoistyössään. Vastuutyöntekijä siis huolehtii, että ohjaajalla on kaikki hyvin.
Yhdellä vastuutyöntekijällä on aina useampi vertaisohjaaja.

Ohjaaja saa olla yhteydessä työntekijöihin aina, jos hänellä on mitään kysyttävää tai pohdituttavaa vapaaehtoistyöhönsä liittyen.