fbpx Hyppää sisältöön

Talous- ja velkaneuvontaa on turha lykätä

Talous ja velka

Talous- ja velkaneuvontaa on turha lykätä

Suomesta on tullut yhä kasvavassa määrin luottoyhteiskunta. Erilaisia lainarahan tarjoajia on kymmenittäin, ja velan ottamiseen houkutellaan näkyvällä mainonnalla. Mainonnan viesti tuntuu olevan, että elämme mahdollisuuksien maailmassa: mahdollisuudet vain ovat keskeisesti rahasta kiinni, mutta ei hätää, täältä sitä saa!

Tällaisessa mahdollisuuksien maailmassa elää myös ongelmallisesti pelaava ihminen. Jos oma pelaaminen ei ole hallinnassa, velkaa saa aivan liian helposti, ja tarjontaa riittää: pelaamisen takia velkaa ottava saattaa velkaantua paljon hyvinkin nopeassa ajassa. Luottoa tarjoavien yritysten tavoitteena on luonnollisesti ansaita toiminnallaan rahaa. Vastuullinen luotonanto, jossa yhdessä lainaa ottavan asiakkaan kanssa varmistetaan myös se, että asiakas kykenee maksamaan velkansa takaisin, jää liian usein ja helposti sivuosaan.

Velkaneuvonnassa erilaiset vakuudettomat luotot, ja erityisesti pikalainat, näyttäytyvät velkaongelmiin joutuneiden ihmisten kannalta kohtalokkaina. Tyypillisesti velkoja on kertynyt useita (tai useita kymmeniä) jonka seurauksena on ajautuminen velkakierteeseen ja maksukyvyttömyyteen. Vaikka olisi säännölliset ja kohtuullisen hyvätkin tulot, velkojen hoitaminen voi käydä mahdottomaksi, kun rahojen pitäisi riittää monen velan hoitamiseen yhtä aikaa. Jos pakollisten menojen jälkeen jää laskuja maksamatta, tai rahat eivät tahdo riittää kaikkien otettujen velkojen hoitoon, on aika miettiä mitä tilanteelleen voisi tehdä. Tilanteeseen tulisi tarttua mahdollisimman aikaisin, jotta ongelmat eivät kasaudu ja vaikeudu suotta.

Kun tarttuu toimeen…

Kun toimeen tarttuu, paitsi omat velat, myös tulot ja menot on hyvä listata, sekä seurata listauksen perusteella omaa rahankäyttöä. Rahankäytön seuraamiseksi voi säilyttää kuitit ja tiliotteet. Niiden avulla kannattaa miettiä omaa kuluttamistaan. Olisiko omassa rahankäytössä mahdollisuuksia säästämiseen, jos muuttaisi tottumuksiaan? Ratkeaisivatko oman talouden ongelmat tapojen muutoksella? Tukena voi käyttää taloudenhallintaan opastavia nettisivuja, joita on useita. Esimerkiksi Takuusäätiön nettisivuilta löytyy hyvää tietoa.

Jos tuntuu, että raha-asioitaan ei kykene hoitamaan kuntoon omin avuin, kannattaa talous- ja velkaneuvontaan ottaa yhteyttä mahdollisimman pian.

Liian usein talousongelmat jäävät syystä tai toisesta kuitenkin hoitamatta, ja sen myötä ratkaistavana on talousongelmien sijaan velkaongelma. Vaikka uutta velkaa ei enää otettaisikaan kulutukseen, aikaisempia velkoja yritetään tyypillisesti hoitaa uusilla veloilla. Velkakierteen jatkaminen velkaa velalla maksaen kuitenkin vain syventää ongelmia. Sen sijaan velkaantuminen pitäisi saada loppumaan, vaikka se voikin tarkoittaa mm. luottotietojen menettämistä. Vaikka velkoja ei vielä voitaisikaan hoitaa tai järjestellä, neuvoja oman tilanteensa järkevään hoitamiseen voi saada jo tässä vaiheessa oman kuntansa talous- ja velkaneuvojalta.

Aivan liian usein myös talous- ja velkaneuvonnan avun hakemista lykätään turhaan. Jos tuntuu, että raha-asioitaan ei kykene hoitamaan kuntoon omin avuin, kannattaa talous- ja velkaneuvontaan ottaa yhteyttä mahdollisimman pian. Talous- ja velkaneuvonta on asiakkaalle maksuton palvelu. Jokaisen velkaneuvontatoimistoon yhteyttä ottavan asiakkaan tilanne katsotaan läpi. Talousongelmien kanssa painivan apuna voi olla mm.

 • Velkatilanteen kartoitus
 • Taloudellisen tilanteen kartoitus ja talousneuvonta
 • Avustaminen neuvotteluissa velkojien kanssa mm. uusien maksuehtojen sopimiseksi
 • Mahdollisten järjestelykeinojen hahmottaminen ja ehdotuksen tai hakemusten teossa avustaminen

Talous- ja velkaneuvonta sekä erilaiset velkajärjestelyn keinot ovat mahdollisia myös ongelmallisesti pelanneelle. Jokaisen ihmisen taloudellinen tilanne on kuitenkin syytä kartoittaa henkilökohtaisesti ennen kuin voidaan päättää mitä velkaongelmien ratkaisemiseksi voidaan tehdä, ja mitä keinoja on käytettävissä.

Ennen velkojen järjestelyä taloudellisia ongelmia tuottavat tavat ja riippuvuudet pitää kuitenkin saada hallintaan. Itsensä, ja omien ongelmiensa hoitaminen kuntoon on siis myös taloudenhoidon kannalta ensimmäinen tehtävä. Vasta sen jälkeen on realistista saada aikaan pysyviä ratkaisuja talousongelmiin. Ennen velkojen järjestelyä velkaantumisen pitää olla loppunut, ja omien tulojen riittää menoihin, sekä velkojien kanssa sovittavien velanhoitojen maksuihin.

Yleensä velkojen järjestelyn taloudellisina edellytyksinä ovat siis ainakin vakiintuneet tulot (vakituinen työ-paikka), oman kulutuksen sopeuttaminen omiin tuloihin ja velkaantumisen loppuminen. Joissakin tilanteissa veloille voidaan hakea järjestelyä myös silloin, kun velallisella ei ole riittäviä tuloja. Tällainen tilanne voi olla esim. vuosia jatkunut työttömyys. Oleellista on kuitenkin, että taloudellinen tilanne on vakaa, eikä siihen ole odotettavissa muutoksia.

Jos yhdessä talous- ja velkaneuvojan kanssa todetaan, että edellytykset velkojen järjestelemiselle ovat olemassa, neuvoja auttaa

 • vapaaehtoisen sopimuksen tekemisessä velkojien kanssa
 • Takuu-Säätiölle tehtävän takaushakemuksen kokoamisessa ja laatimisessa: Takuu-Säätiön takauksen avulla voi olla mahdollista saada järjestelylaina, jolla maksetaan nykyiset velat pois. Yksi Takuu-Säätiön toimintaa ohjaavista periaatteista on muuten auttaa juuri erilaisista riippuvuusongelmista kuntoutuvia velallisia!
 • Jos mikään muu keino ei velkaongelmaan auta, saattaa olla mahdollista hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä käräjäoikeudesta. Tämänkin mahdollisuuden kartoittamisessa, sekä hakemuksen teossa talous- ja velkaneuvoja auttaa.

Lisää tietoa mahdollisuuksistasi talous- tai velkaongelmiesi hoitoon saat ottamalla yhteyttä oman kuntasi velkaneuvontaan. Oman alueesi velkaneuvontatoimiston yhteystiedot löydät kunnastasi tai kuluttajaviraston sivuilta. Omien talousongelmienkaan kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan hakea rohkeasti apua!

Marko Inkeroinen
Talous- ja velkaneuvoja, Turun velkaneuvontatoimisto. Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen maksuton palvelu kaikille taloudellisissa ongelmissaan apua tarvitseville.


Uusimmat

 • Palveluiden kesäaikataulut 2024

  Palveluiden kesäaikataulut 2024

  Vertaispalvelut jäävät kesätauolle Pelirajattoman vertaispalvelut jäivät kesätauolle perjantaina 14.6.2024. Toiminta jatkuu jälleen elokuussa. Vertaispuhelimen pyyntölomake avautuu maanantaina 12.8.2024 ja chatit jatkaa toimintaansa…

 • Muutostyö

  Muutostyö

  Muutostyö Keskeinen termi, jota Pelirajaton-toiminnan puitteissa käytämme on muutostyö. Mitä se tarkoittaa? Voiko jokainen tehdä muutostyötä? Pelirajaton-toiminnan vapaaehtoiset kohtasivat vuonna 2023…

 • Liikunta avuksi peliriippuvuudessa

  Liikunta avuksi peliriippuvuudessa

  Liikunta avuksi peliriippuvuudessa Liikunta on hyvä työkalu muun hoidon ohella auttamaan irti peliriippuvuudesta, sanoo liikunnanohjaaja ja valmentaja Ville Vilén. ”Tärkein syy…